Elephants in Circus, Germany

Да кажем стоп на страданието В европейските циркове!

Съвместна кампания на ЧЕТИРИ ЛАПИ и Еврогрупа за животните иска единна забрана за използването на диви животни в циркове в ЕС.  

10.3.2021

В цирковете дивите животни прекарват почти целия си живот на път, в тесни транспортни клетки или временни заграждения. Подложени на такива тежки условия и отглеждани в плен, слонове, жирафи, тигри, лъвове и др. не могат да живеят пълноценно, защото средата е напълно неподходяща за видовете, а инстинктите им са напълно притъпени. В резултат, животните страдат неимоверно. 

Още повече, животните в цирка са притежание на хора, които контролират непрекъснато тяхното поведение и често дори упражняват насилие с цел подчинение и изпълнение и на атракционните номера, за които животните са дресирани. Тази порочна практика в цирковите среди е проблем не само що се отнася до хуманното отношение към животните. Обществената безопасност и сигурност също е подложена на риск от нападения или бягство на тези потенциално опасни диви животни, държани в непосредствена близост с хората и в несигурни или лошо обезопасени заграждения. 

Ситуацията в Европейските държави членки

Много държави по света признават този проблем и вече са взели мерки по забраната или ограничаване на използването на диви животни в циркове. За наша радост, сред тези държави е и България. Пълната забрана за използване на диви животни в цирковете у нас влезе в сила през 2015г., когато ЧЕТИРИ ЛАПИ спаси и последната тигрица отглеждана в плен за циркови номера. 

23 Европейски държави членки имат закони, забраняващи отделни видове или всякакви диви животни, да бъдат използвани в циркове и тези мерки са подкрепяни от много експерти в областта. Но държави като Франция, Германия, Италия и Испания, все още нямат приет регламент, а Чехия, Финландия и Унгария - са приели само малки ограничения. В тези държави много диви животни все още са измъчвани чрез регулярни пътувания. 

Подпишете петицията #EUStopCircusSuffering

Нужна е цялостна забрана за територията на ЕС

Цирковете постоянно пътуват из Европа, а частни дресьори транспортират животните си през граници за участията в различни шоу програми или циркови компании. Именно затова държавни забрани сами по себе си не са достатъчни, за да спрат тази безгранична жестокост. Широка цялостна забрана в ЕС е нужна, за да се спре тази вече остаряла развлекателна дейност.

Ново проучване на общественото мнение: Повечето граждани на ЕС подкрепят приемането на забрана

Проучване от Февруари 2021 направено в Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша и Испания ясно показва, че по-голяма част от европейските граждани искат да сложат край на тази порочна развлекателна практика: 

  • 68% са съгласни, че използването на диви животни в цирковете за жестоко и вярват, че дивите животни не трябва да се използват за обществено забавление.
  • 62% са съгласни, че Европейският съюз трябва да забрани изцяло използването на диви животни в циркове. 
  • 83% съгласие, че ЕС трябва да гарантира, да не се допуска жестоката употреба на животни. 
  • 69% са съгласни, че цирковете, които все още използват диви животни трябва да преустановят дейността си, като изградят висококачествени представления с човешко участие. 
  • 20% смятат, че показването на диви животни в циркове е образователно. 

Научете повече за съвместната кампания тук

Big cats in a circus

Помогнете ни да извадим дивите животни от цирковете

#EUStopCircusSuffering

Подпишете сега!

Търсене