11 въпроса относно незаконната търговия с кученца

#ТърговциНаЖИВОТни
Много хора стават жертва или неволно участват в незаконната търговия с кучета.Това трябва да спре!

2.11.2021

Този наръчник съдържа важна информация за всички настоящи и бъдещи собственици на домашни любимци. Молим прочетете внимателно въпросите и отговорите преди да пристъпите към закупуване на куче.

1. Има ли проблем с търговията с кучета в България?  

Незаконната търговия с кучета е проблем с огромни мащаби – кученца, развъдени в незаконни развъдници в България, се продават както тук, така и в цяла Европа. Всеки ден в България се продават незаконно стотици кученца, които се отглеждат в жестоки условия и се развъждат нерегламентирано в частни домове, дворове, апартаменти и мазета. Те често се продават отделени твърде рано от майките си, неваксинирани и болни. Продаваните кученца масово нямат поставен микрочип и паспорт, което прави невъзможно проследяването на кучето и на продавача, който извършва престъплението. 

По този начин търговците печелят невероятни суми на гърба на измъчените животни и нищо неподозиращите купувачи. 

2. Защо това е проблем? Какви са законовите разпоредби? 

Според българското законодателство всички кучета трябва да се продават: 

 • от регистриран развъдник; 
 • на минимум 8 седмици, отбити от майката; 
 • ваксинирани; 
 • идентифицирани, с поставен микрочип и паспорт, регистрирани в базата данни (Интегрираната информационна система - ИИС) на БАБХ – ВетИС)  

Всички кучета следва, още след навършване на 6 седмична възраст, а така и при продажба (на минимум 8 седмична възраст) да бъдат идентифицирани и регистрирани, с поставен микрочип и паспорт.  

В противен случай, ако са: 

 • Развъждани и отглеждани в домашни условия и/или в незаконни развъдници - няма контрол, нито гаранция за начина и условията на отглеждане на продаваните кучета и за тяхното здравословно състояние. 
   
 • Отделени твърде рано от майка си, по-малки от задължителната минимална възраст от поне 8 седмици – се нарушава необходимото жизнено и социално развитие, което протича през първите седмици от живота на кучето. 
   
 • Без поставени необходимите ваксини - изключително рисков фактор за здравето на закупеното куче, а в някои от случаите и за здравето на хората. Нерядко може да доведе до смърт на продаваното куче.
   
 • Без паспорт и поставен микрочип - По този начин се гарантира възможността за проследяване на произхода и здравния статус на кучетата при необходимост. Липсата на документи и чип на кучетата прави невъзможно проследяването и санкционирането на продавача, извършил престъпление. 
   
незаконна търговия с кученца

3. Как липсата на ваксини застрашава здравето на кучетата и хората? 

Първите ваксини при кучето трябва да започнат около 5та – 6та седмица и трябва да приключат до 14та седмица. Заболяванията, срещу които кучетата задължително трябва да се ваксинират, са гана, парвовироза, хепатит, параинфлуенца, лептоспироза и бяс.  

При парвовирозата смърт може да настъпи от 24 до 72 часа след първите клинични симптоми. Ако кучето не се лекува своевременно, вероятността от смърт надвишава 90 %.  

Лептоспирозата и бесът са опасни зоонози, които могат да се предадат и на човека, като смъртността при беса е 100%. 

4. Какъв е проблемът с микрочипирането? Не трябва ли в паспорта да е вписано името на новия собственик на кучето, а не на развъдчика? 

Това, че кученцето трябва да бъде регистрирано на новия си собственик – човекът, който го е купил – е препоръка, която търговците на кучета, развъждащи и продаващи незаконно, често казват на купувачите, но това не е вярно. При покупката животните вече трябва да са идентифицирани и регистрирани и чак след това следва да бъдат регистрирани на новия си собственик. 

По закон всяко кученце трябва бъде микрочипирано и да му бъде издаден паспорт на 6 седмична възраст. Поставянето на микрочип и издаването на паспорт трябва да се случи едновременно и преди кученцето да навърши необходимата минимална възраст за продажба. По този начин произходът и извършените ветеринарни манипулации на кучето стават проследими. 

Като първи собственик на кучето се вписва продавачът, което прави и него проследим - така се осигурява пълна информация за целия живот на кучето, от раждането до смъртта му. По закон, кучето трябва да има както паспорт, така и микрочип – не би трябвало да е възможно кучето да има само паспорт. 

При нов собственик в паспорта на кучето се вписва името на новия собственик, заедно с адрес, град и държава. 

5. Трябва ли да може, ако куче веднъж е родило, да се продадат кучетата без собственикът да се регистрира като развъдник? 

От ЧЕТИРИ ЛАПИ смятаме, че единствено, ако всеки който развъжда, е регистриран и проследяем, може да се спре проблемът с незаконната търговия с кучета. Всеки ден в сайтовете за обяви има стотици обяви за търсене на партньор на кучета от различни породи – т.е. това развъждане на кучета много често не се случва случайно. 

Според българския закон собствениците са длъжни да предотвратяват нежелано размножаване на домашните любимци. Когато то е желано и организирано обаче, е напълно недопустимо кученцата да бъдат продавани, без обектът да бъде регистриран и за продажбата да бъде получен документ, и да са платени данъци. 

Нашето твърдо виждане е, че всеки, който смята да развъжда кучета и да ги продава – дори само едно куче или кучило – следва да бъде регистриран и дейността му да се третира като търговска дейност, а за кученцата да се осигуряват необходимите грижи и условия на отглеждане. 

незаконна търговия с кученца

6. Как можем да разберем дали даден развъдник е законен? 

Трябва да се внимава за две неща: 1) дали развъдникът е регистриран; 2) дали всички изисквания са спазени. Има списък на регистрираните развъдници на страницата на БАБХ (линк). 

Ако развъдникът, предлагащ кучето, не фигурира там и при продажбата на кучето не са спазени законовите изисквания кученцето да е идентифицирано, регистрирано и ваксинирано, то дейността е незаконна. Независимо от това дали потенциалният купувач смята да плати 100 лв. или 2000 лв., всички тези изисквания трябва да са спазени и е добре да не се поддава на предложенията за ниска цена, тъй като дори само задължителните процедури струват пари. 

7. Как можем да разберем, че става дума за незаконна търговия с кучета? 

Белези на незаконната търговия с кучета, по които лесно можем да се ориентираме са: 

 • мястото на продажбата и условията, в които се намират кучетата – дали това е паркинг на супермаркет, пред блок, дома на продавача или на друго място, което не е развъдник;  
   
 • как изглеждат кучетата – дали са по-малки от 8 седмици, там ли е майка им; изглеждат ли стресирани, мръсни или умърлушени; 
   
 • отношението на продавача – показва ли загриженост, дава ли информация за породата и нуждите на кученцето; 
   
 • предоставят ли се документи по собствена инициатива – има ли кучето паспорт, с въведена информация за продавача, микрочип и ваксини, който се показва на купувача. 
   
 • издава ли се касова бележка – задължително е да се издава касова бележка, с която се удостоверява, че продавачът е получил пари за продаденото кученце, а купувачът може да потърси правата си при необходимост. 

8. Каква информация се включва в паспорта, какво да гледаме?

Продавачът е длъжен да представи паспорта на продаваното кученце, така че купувачът да провери и да се убеди, че си купува ваксинирано куче, за което са спазени законовите изисквания за продажба. 

Най-важното в паспорта е да се видят ваксините, дали данните за първия собственик са пълни и дали стикерите за ваксините са в паспорта на правилните места. Изключително важно е, че здравната книжка не замества паспорта за кучетата – т.е. здравната книжка НЕ Е паспорт!

Единственият валиден документ за идентификация на куче, е така нареченият „европейски паспорт“. Той се продава единствено на ветеринарните лекари, като номерата на паспортите се разпределят на ветеринарните лекари, така че всеки паспорт е свързан с ветеринарния лекар, който го е издал в системата на БАБХ – ВетИС. 

Това е изключително важно за последващ контрол, като ветеринарният лекар също така е длъжен да имплантира транспондер с микрочип на съответното куче при навършване на 6-седмична възраст. Номерът на поставения микрочип на кучето също се прилага в паспорта.  

pet passport

9. Какво да направим, ако попаднем на незаконна търговия с кучета?

Не купувайте кученца от съмнителни продавачи! За да помогнем за преодоляване на проблема с незаконната търговия с кучета, ако попаднем на такъв случай трябва да подадем сигнал към контролните органи (Българската агенция по безопасност на храните и съответната Областна дирекция по безопасност на храните) с всички детайли за ситуацията и точен адрес на мястото. 

Снимков материал и всякаква друга налична информация за покупката, ще са от полза на разследващите органи. Освен това, задължително докладвайте съответната обява на незаконно продавано куче, която сте идентифицирали, на съответната платформа или социална мрежа (продажбата на животни във фейсбук е забранена по принцип!), или на общината - собственик на съответния пазар – ако попаднете на животни, продавани на пазар. 

Независимо дали сте само наблюдател или жертва, ако имате достатъчно ясна индикация, че е възможно да става дума за незаконна търговия с кучета – сигнализирайте на съответните контролни органи и на тези, които могат да премахнат достъпа на съответния продавач до потенциалните купувачи.

10. Как да се подобри контролът? Какво е решението?

Незаконната търговия с кучета разчита на анонимността. Трябва да спрем тази анонимност и да блокираме достъпа до пазара на недобросъвестните продавачи. От ЧЕТИРИ ЛАПИ сме убедени, че трябва да се въведат законодателни промени и регулации в 2 насоки: 

Всеки човек от първото продадено куче да бъде регистриран като развъдник – да се регистрират всички лица, които извършват развъдна дейност и продажба на кученца. 

Да се регулира онлайн търговията в сайтове за обяви – онлайн да могат да се рекламират само кученца, които са чипирани и регистрирани на името на продавача. Тази информация трябва да бъде проверена от сайта и само верифицирани обяви да могат да бъдат публикувани. По този начин ще се осигури проследимост на кучето и на продавача. 

Необходимо е и да се повиши контролът и да се въведат много по-сериозни санкции и глоби за нарушителите. 

11. Какво мога да направя, за да помогна за справяне с проблема днес?

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви публична консултация по концепцията за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност. През годините, от ЧЕТИРИ ЛАПИ редовно изпращахме становища по сериозния проблем с непрофесионалното развъждане в лоши условия и незаконната търговия с кучета, които този закон би следвало да регулира, а сега нашите усилия можете да подкрепите и Вие! 

За да ни подкрепите, изпратете до 15ти ноември въпросника на консултацията към МЗХГ, като попълните въпросите, свързани с незаконната търговия с кучета. 

Да покажем, че проблемът засяга всички ни!


Подкрепете ни като отговорите 
на консултацията на МЗХГ

Вижте още

Търсене