zoo cage in Bulgaria

Зов за българските зоопаркове 

Проучване на ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива, че в много от българските зоопаркове все още се отглеждат лъвове, тигри, кафяви мечки и други диви животни в ужасни условия и се отглеждат в разрез със законовите изисквания.    

8.3.2021

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Затворени в тесни клетки от бетон, без естествена растителност и без необходимата социална структура, някои от животните страдат в тези условия с години. В част от зоопарковете се практикува неконтролирано развъждане и дори близкородствено размножаване, което води до сериозни здравословни проблеми. В момента много от зоопарковете имат лиценз в разрез с минималните законови изисквания. 

Дори съоръжения, които работят незаконно, продължават да отглеждат и да размножават диви животни. През годините животните в бетонните басейни и клетките, покрити с плочки за баня, се сменят едно след друго, а техните малки се изпращат в други подобни зоопаркове. Това трябва да спре! 

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава българските власти да променят това спешно, а европейските институции да подпомогнат решаването на проблемите при изпълнение на целите на Директива за зоологическите градини на ЕС.  

Присъединете се към нашия призив и ни помогнете да подобрим живота на мечки, лъвове, тигри и други животни, отглеждани в български зоопаркове.  

Подпишете петицията! 
#CloseCruelCages #зовзазоопарковете  

Подкрепете нашия зов за зоопарковете!

Присъединете се към нашия призив и ни помогнете да подобрим живота на мечки, лъвове, тигри и други животни, отглеждани в български зоопаркове.  

Търсене