Pig in a transport cage

Основните проблеми при транспорта на живи животни на дълги разстояния

Всяка година милиони животни са транспортирани на дълги разстояния между държавите членки на ЕС и до трети държави, като този процес често крие редица рискове и нередности.

17.2.2021

Селскостопанските животните понякога се транспортират в продължение на дни и седмици, за да достигнат до крайната си дестинация, която често е кланица или друга ферма, когато животните се транспортират с цел разплод. Понякога те пътуват часове в потресаващи условия, при твърде високи или твърде ниски температури и без да бъдат разтоварени за почивка на регламентираните от закона интервали. По време на това истинско изпитание много от животните получават сериозни наранявания, а някои - дори не стигат живи. 

Сред причините за транспортирането на животните е силното специализиране и сегментация на животновъдството. Различни ферми и производства развъждат, отглеждат животни, други добиват месото им или произвеждат млечни продукти. Именно поради това разделение, е възможно едни и същи животни да бъдат превозвани многократно през живота си.

Транспортът на дълги разстояния носи редица рискове за здравето на животните: прекалено дълги пътувания, топлинен стрес, особено по време на високите температури през летните месеци, липса на вода и фураж в камионите, недостатъчна постеля в ремаркето, което не позволява на животните да почиват, както и счупени крайници или наранявания на животните по време на превоз.  

Cow in a truck

България като страна-членка на Европейския съюз играе важна роля за износа на живи животни към страни извън Европейския съюз. Въпреки че броят на животните, изнасяни от България към Турция, например, е много по-малък на фона на броя животни, изнасяни от Германия и Франция, страната ни е ключова транспортна точка, защото се явява външна граница на Съюза. Контролът върху камионите, идващи от цяла Европа и превозващи живи животни през нашата територия, както и поддържането и качеството на условията в пунктовете за почивка преди животните да напуснат ЕС, превръща България в една от държавите, поемащиотговорност да осигурят изискванията за хуманно отношение по време на транспорт.  

Проучвания на ЧЕТИРИ ЛАПИ разграничиха част от проблемите, които се наблюдават по време на транспорт на селскостопански животни на дълги разстояния по пътя.

Кои са най-често срещаните от тях?

 

 • Превишаване на капацитета, което не позволява на животните да си почиват в нормално положение.
 • Недостатъчна височина в превозните средства, особено по време на транспорт в двуетажни камиони.
 • Разрешеното време за транспорт е надвишено и не се извършват законово регламентираните спирания за почивка.
 • Неподходящи рампи за товарене на животните (напр. твърде стръмни или твърде хлъзгави).
 • Транспортни превозни средства, в които липсва подходящо оборудване за хранене и поене на животните (особено при транспортиране на млади неотбити животни).
 • Транспорт на негодни за транспортиране животни (болни животни и такива със счупени крайници), транспорт на бременни животни.
 • Грубо боравене с животните по време на товарене и разтоварване, което води до страх и сериозни наранявания  при животните.
 • Липсващи пунктове за почивка на животните в страните извън Европейския съюз и невъзможност да се осигурят възможности почивка в законово регламентирания интервал.
 • Животните страдат от топлина и студ, много животни умират от топлинен удар или замръзват до смърт.

По данни на нов доклад на “Eurogroup for Animals” през 2019 г. 1 618 145 656 овце, говеда, птици и прасета са транспортирани живи в целия ЕС и от ЕС към страни извън Европа. Това число включва 1,344,388,337 птици и 44 574 824 овце, говеда и прасета в рамките на ЕС, както и над 4,5 милиона овце, говеда и прасета, изпратени към трети страни, в които в общия случай няма пунктове за почивка и не са осигурени европейските изисквания за хуманно отношение по време на транспорт. 

През 2020 г. беше обявено преразглеждане на Регламента в рамките на Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, което може да доведе до намаляване на страданието на животните по пътя.

Транспорт на свине в камион

Част от препоръките на ЧЕТИРИ ЛАПИ, са:

 • Прекратяване на превозите на животни на дълги разстояния
 • Забрана за износ на живи животни от Европейския съюз към трети страни
 • Забрана за транспорт до страни, които не отговарят на стандартите на Световната организация за здраве на животните (OIE)
 • Намаляване на максимално допустимата продължителност на превозите
 • Забрана за превоз на неотбити животни
 • Забрана за превоз на животни по море
 • Да не се одобряват превози, когато от планирането на транспорта е ясно, че не могат да бъдат изпълнени разпоредбите за хуманно отношение към животните по време на пътуването
 • Да не се одобряват превози на животни, когато температурите са твърде ниски или твърде високи
 • Засилване на контрола върху транспортирането на живи животни
 • Повече санкции при случаи на нарушения

Освен това е необходима значително по-голяма прозрачност за събраните данни за транспортираните животни и за техния превоз. ЧЕТИРИ ЛАПИ работи по темата за транспорта на животни на международно ниво. Ще продължим да ви информираме активно по темата! 

Транспорт на диви животни

Научете още за работата ни по темата за селскостопанските животни


Прочети повече

Сподели сега

Търсене