Описание на проекта "Животни помагат на хората"

Нека заедно променим нагласата към бездомните и безпородни животни, като покажем каква важна роля могат да имат в живота на хората.  

25.3.2021

С желание да докаже, че бездомните кучета могат да бъдат огромен актив за обществото, а не само наболял проблем, ЧЕТИРИ ЛАПИ стана първата организация, която стартира международна програма за асистирана терапия с помощта на кучета, (Animal Assisted Intervention), в която бивши бездомни кучета биват избрани, обучавани и сертифицирани от експерти в сферата, за да ги превърнат в успешни кучета-терапевти. 

През 2004 г. ЧЕТИРИ ЛАПИ започва с първите практически занимания по асистирана терапия с помощта на кучета при деца и възрастни с увреждания на територията на Румъния. През 2016г. стартира развитието на проект „Животни помагат на хората“ за интервенции, подпомагани от животни и в България, а през 2017 г. и в Украйна. В рамките на проекта в нашата страна се работи в три основни направления.

Основни направления: 

1. Подпомагани от животни дейности 

2. Подпомагано от животни обучение

3. Подпомагана от животни терапия   

Работи се с деца и възрастни с различни затруднения, свързани с ежедневното им функциониране. Бенефициентите получават подкрепа от квалифициран екип, който включва специално обучено куче, водач на кучето и психолог. 

Кучетата, обучени да работят за реализиране на целите на проекта са безпородни, селектирани от животните, преминали през клиниката на ЧЕТИРИ ЛАПИ (за кастрация и/или лечение) или от приют. Проектът е изцяло финансиран от организацията, като е насочен към подобряване на благосъстоянието както на хората, така и на животните.  

Проектът "Животни помагат на хората" цели да промени нагласата към бездомните и безпородни животни, като покаже каква важна роля могат да имат в живота и в обществото. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ се стреми да отговори на нуждата на българското общество от иновативни социални услуги, които да допълват нормативно определените. Този тип интервенции са с доказана ефективност в комбинация с традиционните подходи за подкрепа на деца и възрастни с различни затруднения. Те водят до по-бърза и ефективна промяна в състоянието на бенефициентите и до по-успешната им интеграция в обществото.  

Стремежът на ЧЕТИРИ ЛАПИ е да се приложат в България добрите европейски и световни практики в сферата на подпомаганите от животни интервенции, които вече десетилетия са важна част от дейностите, подобряващи състоянието на деца и възрастни с различни проблеми по света. 

Водеща е ролята на специално подбрано и обучено животно, което работи под ръководството на профилиран водач.

Задачи на екипа: 

Интервенциите, подпомагани от животни целят

  • Стимулиране на физическото развитие
  • Стимулиране на психичното развитие
    (когнитивно и емоционално)
  • Стимулиране на социалното развитие

Деца-посланици за защита на животните 

„Деца-посланици за защита на животните“ е ключово направление за проекта „Животни помагат на хората“. Целта е децата да придобият знания и умения за грижата за бездомните животни и да бъдат носители на това познание в своите общности. 

По програмата с децата работят психолози, водачи на кучета и кучета-терапевти от екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Обучението включва запознаване на децата с ролята на домашните любимци в живота на хората – как трябва да се грижим за тях и как те могат да ни помагат. Обръща се специално внимание на бездомните животни и начините, по които можем да променим нагласите и поведението си спрямо тях.

Занятията приключват с проект, който децата изработват и представят пред своите съученици или връстници. В програмата са планирани много забавни моменти, любопитни практически задачи и страхотни награди.  

Тя е насочена към ученици от IV до X клас и е безплатна. Приемът на деца се преустановява при запълване на местата. Програмата ще се реализира през периода януари-юни 2021 г. в центъра на ул. Хан Крум 38 А. Срещите с учениците ще се провеждат веднъж седмично в рамките на два месеца (януари-февруари, март-април или май-юни). В края на програмата учениците ще получат сертификат за участие. 

Подпомагани от животни дейности 

През 2020 г. стартира направление „Подпомагани от животни дейности“ като част от „Животни помагат на хората“. Дългосрочната му цел е мотивация и/или обучение на хора от различни възрастови групи, преминаващи през различни трудности в определен момент от живота им. 

В рамките на тази програма, сключихме партньорство със сдружение „Отвори очи“. Тя включва провеждането на обучителен модул на територията на партньорската организация (в случая - терапевтична общност) и осиновяване на бездомно куче от организацията със съдействието на нашия екип.

Нашите резултати

В периода 2017 – 2020 г. екипът на проекта успя да проведе над 780 индивидуални и групови сесии с близо 100 бенефициента, сред които - деца с увреждания, възрастни с интелектуални затруднения, деца със СОП, деца и юноши с проблемно поведение. 

Част от процеса бяха и партньорските ни организации (ЦСОП „Едуард Сеген“, ДЦДВУ „Слънчоглед“, ЗЖЛУИ гр. София, ДГ №141 „Славейкова поляна“, ДГ №52 „Илинденче“, център за работа с деца „Местенцето“, ЦСОП "Лозенец", рехабилитационен център „Трамплин“ и Район „Лозенец“), семействата на бенефициентите, както и специалистите, които се грижат за децата, юношите и възрастните включени в проекта.  

В допълнение към работата с основните таргет групи, през периода 2017-2020 г., екипът по проекта ежегодно реализира и летни академии „Деца-посланици за защита на животните“, в рамките на които деца-лидери в своите общности участваха в едноседмични обучения, фокусирани върху придобиване на знания и умения, свързани с грижа за животните.

 Целта на тези обучения е възпитаване на младите хора в любов към животните и последващото им активно въвличане в дейности, насочени към подобряване на тяхното благосъстояние. В началото на 2021 г. започна реализацията и на двумесечна програма „Деца-посланици за защита на животните“ за ученици от IV до X клас.  

горди сме с постигнатото:

  • Подобрение в една или повече от следните сфери на функциониране на бенефициентите – физиологична, когнитивна, емоционална, поведенческа и социална. Това ни дава основание да вярваме, че социалната услуга, която предлагаме, допринася за подобряване на качеството на живот на децата, юношите и възрастните, включени в проекта. 
  • Нашата иновативна дейност помага на участниците, като допълва традиционните методи за работа с тях и дава възможност на семействата да ползват безплатна социална услуга. 
  • Три кучета намериха свой дом и призвание. Две от тях (Шоко и Смайли), постъпили на лечение в клиниката ни в Банкя със сериозни наранявания, бяха излекувани, осиновени и обучени за работа като кучета терапевти. Третото ни куче, Кая, беше осиновена от приюта в град Перник и също извървя своя път на обучение до започване на работата с нашите бенефициенти. 
  • Някои от бенефициентите и партньорските институции, с които работихме, осиновиха безпородни животни.

подкрепете нашата работа!

За промяна на отнощението към бездомните кучета и хората, нуждаещи се от подкрепа

дари сега

Търсене