Обхват и естество на работата по Проект „Животни помагат на хората“ 

Нека заедно променим нагласата към бездомните и безпородни животни, като покажем каква важна роля могат да имат в живота на хората.  

18.9.2023

В работата си  екипът по Проект „Животни помагат на хората” се ръководи от Стратегия 2025  на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и се стреми да променя нагласите на обществото към бездомните животни, като по този начин допринася за намаляването на броя им. Проектът насочва вниманието на хората към възможностите за решаване на проблемите на бездомните животни по хуманен, ефективен и устойчив начин. 

С желание да докаже, че бездомните кучета могат да бъдат огромен актив за обществото, а не само наболял проблем, ЧЕТИРИ ЛАПИ стана първата организация, която стартира международна програма за асистирана терапия с помощта на кучета, (Animal Assisted Intervention), в която бивши бездомни кучета биват избрани, обучавани и сертифицирани от експерти в сферата, за да ги превърнат в успешни кучета за работа по проекта.

През 2004 г. ЧЕТИРИ ЛАПИ започва с първите практически занимания по асистирана терапия с помощта на кучета при деца и възрастни с увреждания на територията на Румъния. През 2016г. стартира развитието на проект „Животни помагат на хората“ и в България, а през 2017 г. в Украйна. 

Какво постигаме?

  • Помагаме на малък брой бездомни животни (кучетата, включени в проекта) да имат свой дом и мисия - да помагат на хората и да допринасят за подобряването на отношението към другите бездомни животни;
  • Осъществяме дейности за формиране на положително отношение и поведение от страна на хората към животните без дом; 
  • Стремим се да достигнем до възможно най-много хора, организации и институции, с които да работим заедно за подобряване на благосъстоянието на животните.

Работата по проекта е насочена към осъществяването на активно взаимодействие между кучетата-асистенти социални дейности и хората, с които работим. Благодарение на това взаимодействие по естествен начин се формират положителни нагласи към бездомните животни при децата и се променят негативните нагласи към тях при възрастните.  

какво включва работата ни?

1. Провеждане на информационни срещи за представяне на проекта, неговите основни цели и дейности; 

2. Провеждане на срещи, в които информираме хората за проблемите на бездомните животни и обсъждаме с тях възможности за ефективното им решаване; 

3. Приложение на програми, които запознават хората с темата за отговорно отглеждане на домашни любимци и положителната роля, която животните могат да имат в живота на хората; 

4. Консултиране на различни таргет групи в зависимост от специфичните нужди, които имат:  

- хора, които искат да си осиновят бездомно животно; 

- хора, които имат страх от кучета (кинофобия); 

- хора, които имат нужда от емоционална подкрепа за постигане на различни житейски цели 

Mеханизъм за включване към програмата:

Проектът се реализира в сътрудничество с партньорски организации, с които се сключва споразумение за съвместна работа. Това предоставя възможност за по-добра регулация на дейностите на екипа. Индивидуални заявки за включване в програмите се приемат, когато графикът за работа на екипа в рамките на календарната година позволява това. 

защо проектът е важен?

Гордеем се с постигнатото:

  • Подобрение в една или повече от следните сфери на функциониране на бенефициентите – физиологична, когнитивна, емоционална, поведенческа и социална. Това ни дава основание да вярваме, че социалната услуга, която предлагаме, допринася за подобряване на качеството на живот на децата, юношите и възрастните, включени в проекта.
  • Нашата иновативна дейност помага на участниците, като допълва традиционните методи за работа с тях и дава възможност на семействата да ползват безплатна социална услуга.
  • Четири кучета намериха свой дом и призвание. Две от тях (Шоко и Смайли), постъпили на лечение в клиниката ни в Банкя със сериозни наранявания, бяха излекувани, осиновени и обучени за работа като кучета терапевти. Третото ни куче, Кая, беше осиновена от приюта в град Перник и също извървя своя път на обучение до започване на работата с нашите бенефициенти.
  • Някои от бенефициентите и партньорските институции, с които работихме, осиновиха безпородни животни.

Подпомагани от животни дейности 

През 2020 г. стартира направление „Подпомагани от животни дейности“ като част от „Животни помагат на хората“. Дългосрочната му цел бе мотивация и/или обучение на хора от различни възрастови групи, преминаващи през различни трудности в определен момент от живота им. 

В рамките на тази програма, сключихме партньорство със сдружение „Отвори очи“. Тя включи провеждането на обучителен модул на територията на партньорската организация (в случая - терапевтична общност) и осиновяване на бездомно куче от организацията със съдействието на нашия екип.

Нашите резултати дотук:

В периода 2017 – 2020 г. екипът на проекта успя да проведе над 780 индивидуални и групови сесии с близо 100 бенефициента, сред които - деца с увреждания, възрастни с интелектуални затруднения, деца със СОП, деца и юноши с проблемно поведение. 

Част от процеса бяха и партньорските ни организации (ЦСОП „Едуард Сеген“, ДЦДВУ „Слънчоглед“, ЗЖЛУИ гр. София, ДГ №141 „Славейкова поляна“, ДГ №52 „Илинденче“, център за работа с деца „Местенцето“, ЦСОП "Лозенец", рехабилитационен център „Трамплин“ и Район „Лозенец“), семействата на бенефициентите, както и специалистите, които се грижат за децата, юношите и възрастните включени в проекта.  

В допълнение към работата с основните таргет групи, през периода 2017-2020 г., екипът по проекта ежегодно реализира и летни академии „Деца-посланици за защита на животните“, в рамките на които деца-лидери в своите общности участваха в едноседмични обучения, фокусирани върху придобиване на знания и умения, свързани с грижа за животните.

 Целта на тези обучения е възпитаване на младите хора в любов към животните и последващото им активно въвличане в дейности, насочени към подобряване на тяхното благосъстояние. В началото на 2021 г. започна реализацията и на двумесечна програма „Деца-посланици за защита на животните“ за ученици от IV до X клас.  

подкрепете нашата работа!

За промяна на отнощението към бездомните кучета и хората, нуждаещи се от подкрепа

Търсене