Дариосиновяване
people-in-parliament

В Брюксел подкрепят политиката на София за намаляване на уличните кучета 

През изминалата седмица в Брюксел беше проведена работна среща на тема бездомни животни, организирана от постоянното представителство на германската провинция Баден-Вюртенберг и Офиса по европейска политика на „Четири лапи”.  

17.4.2014

Участие в срещата взеха евродепутати, преставители на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители” към Европейската комисия, членове на постоянните представителства на страните членки в ЕС и представители на неправителствени организации.

Основни теми на дискусии бяха общоевропейската рамка, регламентираща защитата на животните, прилагането на законите, касаещи животните, в някои от страните членки, примери за добри практики за контрол на популацията от бездомни животни в ЕС и бъдещи политики на ЕС и неговите членки по отношение на трайното намаляване на бездомните кучета и котки. 

Една от презентациите, които направиха най-силно впечатление на участниците, беше тази на заместник-кмета на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" г-жа Мария Бояджийска относно успешните практики за решаване на проблема с бездомните кучета в София през последните две години.

Наред с положителните резултати, като намаляването на броя на скитащите кучета с над 25% от 2011 г., работата с неправителствени организации и др, бяха посочени и проблемните за столицата и страната ни теми – липсата на национална стратегия за решаване на проблема, ниския процент на идентификация и регистрация на домашните кучета, миграцията на кучета от една община в друга и липсата на трайна ангажираност към проблема от страна на Български ветеринарен съюз.

Политиката на Столична община по отношение на проблема със скитащите животни беше откроена като изключително положителна на фона на липсата на правилен подход в съседни държави като Гърция и най-вече Румъния. 

parliament-hall-brussels

Експертите отделиха особено внимание и на ситуацията в Румъния, където в края на изминалата година беше приет закон, регламентиращ масовото умъртвяване на бездомни кучета, който също така отваря врати за порочни практики от миналото. 

Беше изтъкнато, че имиджът на Румъния в Европа е сериозно засегнат от отношението на властите към бездомните кучета и, че вече се отчита отлив на туристи от страната.

Срещата завърши с обсъждането на декларация, обобщаваща основните изводи от дискусиите и презентациите. Като препоръки към европейските институции бяха изведени нуждите от обща европейска политика по отношение не само на селскостопанските, но и на осталаните животни, сред които и скитащите кучета и котки, нуждата от задължителна идентификация и регистрация с микрочип на всички домашни кучета и котки, регистрацията на развъдчиците на кучета и котки и популяризирането на осиновяването на животни от приюти.

Работната среща съвпадна и с гласуването във вторник в Европейския парламент на предложение на Европейската комисия за нов и цялостен Закон за здравеопазване на животните. Бяха гласувани няколко важни предложения, касаещи домашните и бездомни животни. 

 На първо място, бездомните животни вече няма да бъдат третирани като диви, а като „животни от опитомен вид без собственик”, като това ще даде нови възможности за контрол на тяхната популация. Също така, беше прието до началото на 2018 г. всички страни членки да имат своя система за задължителна идентификация и регистрация на кучетата и да предоставят доклади за прилагането й.

Това ще допринесе за по-добрата проследяемост на животните и контрола върху възпроизводството, търговията с тях и отглеждането им.

Търсене