Протест пред Европейския парламент в Брюксел

Европейски избори: Петте най-големи провала на Брюксел в областта на хуманното отношение към животните

ЧЕТИРИ ЛАПИ стартира международна кампания, насочена към предстоящите избори за Европейски парламент през юни

9.5.2024

ЕС обикновено се свързва с хуманно отношение към животните и грижа за околната среда. Въпреки това, обаче, невъобразимото страдание на милиарди животни все още е тъжна реалност в ЕС, независимо дали става въпрос за пилета или норки, затворени в малки клетки; за застрашени видове, които се търгуват в границите на ЕС; за кучета, които стават жертва на незаконна търговия; или за крави, които се транспортират в продължение на дни при ужасяващи условия.   

Припомняме, че по план Европейската комисия трябваше да преразгледа законодателството си, свързано с благосъстоянието на животните до края на 2023 г., което първоначално се състоеше от четири законодателни предложения, имащи за цел да подобрят хуманното отношение към животните по време на отглеждане, транспортиране, умъртвяване и етикитирането на продукти с животински произход. В крайна сметка бяха представени само две предложения: за транспорта и за животните-компаньони.  

 В Деня на Европа, международната организация за хуманно отношение към животните ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива най-големите пропуски на ЕС по отношение на хуманното отношение към животните, като развенчава пет мита и призовава гражданите на ЕС да използват гласа си за подобряване на хуманното отношение към животните на предстоящите избори за Европейски парламент. 

Според скорошно проучване на Евробарометър, мнозинството от българите искат животните да бъдат по-добре защитени. На страницата си ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава гласоподавателите да поискат от своите бъдещи представители в ЕП да подпишат ангажимент, с който обещават да работят за подобряване на хуманното отношение към животните.   

“Мит е, че Европейският съюз е първенец в областта на хуманното отношение към животните. Вместо това ЕС изостава от желанията на гражданите си, които очакват по-добра защита на животните. С гласа  си на предстоящите избори европейците ще могат да кажат "да" на хуманното отношение към животните и на по-доброто бъдеще за милиарди животни."

Корина Райниш, ръководител на кампанията на ЧЕТИРИ ЛАПИ. 

Първи мит: ЕС изпълнява ангажимента си за по-хуманно отношение към животните чрез Европейските граждански инициативи 

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е инструмент, който дава правото на европейските граждани да участват директно в законодателния процес. Като инструмент на пряката демокрация, той задължава Комисията да отговори на инициативи, които намират голям отзвук сред гражданите на ЕС. Въпреки това, дори когато преминават решаващия праг от 1 милион подписа, някои европейски граждански инициативи все още се пренебрегват. Три години след ЕГИ "Край на клетките" (1 397 113 подписа събрани през 2021 г.), клетките все още са тясната реалност за милиони домашни птици, свине и зайци в ЕС. 

Липсата на пространство за тези съзнателни същества ги възпрепятства в задоволяването на техните физически и психологически нужди. Въпреки първоначалния ангажимент на Европейската комисия да предложи законодателство за забрана на клетките до края на 2023 г., такова не е инициирано. Въпросът е отнесен и до Съда на ЕС в Люксембург, след като наскоро гражданският комитет на инициативата започна съдебни действия срещу Европейската комисия заради неизпълнението на ангажимента ѝ за премахване на клетъчните системи за отглеждане. ЧЕТИРИ ЛАПИ подкрепя този иск.  

Втори мит: ЕС е на челно място по хуманно отношение към животните, използвани в модната индустрия 

Въпреки сериозното намаляване на броя на фермите за ценни кожи в страните от ЕС, поради спад в  търсенето и ръст на националните забрани, след умъртвяването на милиони животни в опит за справяне с огнищата на Sars-CoV-2 и птичи грип във фермите, ЕС все още е на второ място в света по производство, с почти 8,5 млн. (2022 г.) кожи от норки, енотовидни кучета и лисици. На първо място е Китай с 22 млн. през 2022 г. Дори и след катастрофалните последици от пандемията, ЕС продължава да причинява огромно страдание на милиони животни годишно. Миналогодишната европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“ събра внушителните 1 502 319 подписа и е още един пример за това, че колелата на бюрокрацията се въртят бавно. Отново, участието в ЕГИ е едната страна на монетата. Другата страна е как този демократичен инструмент си проправя път в законодателството. За хуманното отношение към животните това, през повечето време, е едностранна сделка. Отглеждането и убиването на животни за производство на кожи все още е тъжната реалност в ЕС.  

Трети мит: ЕС няма проблем с търговията с диви животни  

Хиляди диви животни все още се отглеждат от частни лица или в нерегистрирани съоръжения и циркове в цяла Европа. Държавите-членки не могат да предоставят сигурни данни за броя на големите котки, като тигри и лъвове, както и за други екзотични видове, които се отглеждат от частни лица на тяхната територия. Понастоящем не съществува надежден начин за определяне на обема на цялата търговия с диви животни в ЕС, въпреки различните системи от бази данни. Освен това, базата данни CITES на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове показва само международния брой и целта на търговията с големи котки, като голяма част от търговията в рамките на ЕС се извършва точно под носа на държавите-членки.

 През април 2023 г. беше обявено Ръководство на ЕС за тигрите, с което се цели постепенно прекратяване на търговията с тигри - един от най-застрашените видове. Нито една страна-членка не е обявила публично изпълнението му. С предложения от Комисията регламент, насочен към хуманното отношение към котките и кучетата, обаче, ЕС има възможност да се справи с част от проблема чрез въвеждането на общоевропейски позитивен списък за животните-компаньони, който ще ограничи частната собственост върху екзотични видове, отглеждани като домашни животни. Дивите животни със сложни екологични нужди следва да се отглеждат само в законни зоологически градини или подходящи резервати. Освен това, ЕС има проблем с търговията, когато става въпрос за национално защитени видове от трети страни, които не са включени в CITES. Това означава, че национално защитени видове, които са незаконно изнесени от страната на произход, могат да бъдат законно внесени в ЕС, като по този начин се подкопават усилията за опазване на околната среда в други страни. 

Четвърти мит: ЕС е безопасно място за закупуване на домашен любимец 

Макар в повечето държави от ЕС идентификацията и регистрацията на кучетата (поставяне на микрочип и издаване на валиден ветеринарно-медицински паспорт) да са включени като задължително изискване в нормативните документи, това не е законово изискване във всички държави-членки. Тази липса на синхронизация в ЕС води до многобройни последици, с които се сблъскват животните-компаньони в ЕС. Дори ако едно куче е регистрирано в една държава, това не може да бъде нито проверено, нито проследено, когато то напусне страната си на произход. При котките положението е още по-лошо, тъй като само в една четвърт от държавите-членки на ЕС има задължително чипиране и регистрация на котки. При нарастващото търсене и предлагане на домашни любимци, това оставя търговията с домашни любимци в ЕС широко отворена за измами, което сериозно застрашава общественото здраве, хуманното отношение към животните и защитата на потребителите. 

Продажбата на кучета онлайн, където се извършва по-голямата част от търговията, също не подлежи на проверка за произхода на животното. Търговците могат да използват фалшиви номера на микрочипове, за да изглеждат легитимни, и да продават лошо отгледани животни от кучешки развъдници и нерегламентирани обекти, оставяйки собствениците с болни, несоциализирани кучета и големи сметки за ветеринарни услуги. Тези проблеми бяха посочени и в доклада за резултатите от действията на ЕС за прилагане на законодателството в областта на незаконната търговия с котки и кучета. Законите не отразяват мащаба на проблема. През декември 2023 г. Европейската комисия представи нов регламент относно хуманното отношение към котките и кучетата, който, надяваме се, ще реши тези проблеми, но законопроектът оставя извън обхвата си милиони животни, които не се търгуват веднага, и предвижда редица неоправдани изключения, които само ще затвърдят съществуващите пропуски. 

Пети мит: Ако си роден като селскостопанско животно, по-добре да си роден в ЕС 

За много животни в ЕС одисеята започва веднага след раждането им. Такъв е случаят с неотбитите телета, които са само на няколко дни, и които се отнемат от майките им, за да бъдат транспортирани на дълги разстояния из ЕС за угояване. Всяка година над 50 милиона говеда, свине, овце и кози, както и 1,5 милиарда птици се изнасят в рамките на Европейския съюз и извън него. Жестоката практика на транспортиране на живи животни се случва ежедневно в ЕС. Животните, които са подложени на тези изпитания в продължение на дни или дори седмици по суша и по море, се намират в ужасни условия, лежат в собствените си екскременти, без достатъчна вентилация или защита от топлина или студ. В много случаи крайната им спирка е кланицата. Когато се изнасят за трети страни, понякога дори не се използва зашеметяване, което води до жестоко насилие, за да бъдат животните беззащитни, когато им се прерязва гърлото. Предложенията от Европейската комисия регламент относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране не решава този  проблем. 

Сподели сега

Търсене