caws in a barn

Мащабно проучване показва, че преобладаващата част от гражданите в ЕС искат по-строги мерки за защита на животните

 74% от българите подкрепят затягането на правилата за хуманно отношение към селскостопанските животни 

20.10.2023

Последното проучване на Евробарометър показва, че гражданите на Европейския съюз подкрепят с огромно мнозинство по-строго законодателство за хуманно отношение към животните. Мнозинството от българите (74%) считат, че правилата за защита на селскостопанските животни трябва да бъдат затегнати, а 54 % подкрепят съкращаването на максималното допустимо време за транспортиране на живи животни в рамките на ЕС или извън него. Проучването сочи също, че 9 от 10 европейци са съгласни, че практиките в земеделието и развъждането трябва да отговарят на основни етични изисквания.  

Проучването излиза непосредствено след обявяването на плановете на Европейската комисия за 2024 г.,от които стана ясно, че тя възнамерява да пропусне ключови ревизии на законодателството за хуманно отношение към животните за останалата част от мандата,които бяха обещани през май 2020 г. 

За пореден път виждаме, чe гражданите на всички 27 държави-членки на ЕС подкрепят по-строго законодателство за хуманно отношение към животните.Проучването на Евробарометър само затвърждаваи подчертава спешната нужда за прилагане и гарантиране на по-строги правила за хуманно отношение към животните. Това също не е ново явление - от близо двадесет години европейските гражданипостоянно призовават за подобряване на законодателството за всички животни.”

Джо Моран, директор на службата за европейска политика на ЧЕТИРИ ЛАПИ

"За съжаление, тази седмица видяхме как Европейската комисия се отметна от обещанието си в работната си програма за 2024 г., като пропусна ключови реформи в областта на хуманното отношение към животните. Тези данни показват, че гражданите са дълбоко загрижени за начина, по който се третират животните през целия им живот. Те искат животните да не бъдат подлагани на болезнени осакатявания и затваряне в клетки, а животът им да бъде достоен. Това ясно твърдение не може да бъде пренебрегнато”. 

"Сега е моментът Европейската комисия да се върне в правия път и да се ангажира да публикува останалите три предложения възможно най-скоро, за да даде възможност на Европейския парламент и на Съвета да приемат закони по тези важни въпроси” - допълни Моран. Проучването се появи след няколкомесечно чакане и два пропуснати крайни срока за отговор на заявлението за достъп до обществена информация, подадено от ЧЕТИРИ ЛАПИ през август, и излезе точно навреме, преди Комисията да пропусне трети краен срок, след който Европейският омбудсман трябваше да започне разследване.  

Това не е единственото проучване, което показва такава подкрепа на мнозинството от европейците по този въпрос. Миналата година доклад, публикуван от Европейската комисия, показа, че 92 % от близо 60 000 респонденти искат по-строго законодателство в областта на хуманното отношение към животните.  

През 2020 г. Европейската комисия обеща да преразгледа законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните, за да го приведе в съответствие с най-новите научни данни и исканията на гражданите. Тази седмица обаче стана ясно, че тя няма да представи три от четирите очаквани по-рано предложения, а именно за животните отглеждани в клетки, умъртвяването на животни и регламента за етикетирането. Вместо това, както е потвърдено в работната програма, през декември ще бъде публикувано само предложението за транспорта. 

 

ПРЕДИСТОРИЯ 

Проучване на Евробарометър: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996  

Интервюирани са 26 376 респонденти от различни социални и демографски групи. Проучването беше поръчано от Европейската комисия, Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" (ГД "Здравеопазване и безопасност на храните").  

Евробарометър е поредица от проучвания на общественото мнение, които се провеждат редовно от 1973 г. насам от името на Европейската комисия и други институции на ЕС. 

Pigs in a cage

ДА ПРОМЕНИМ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ ЗАЕДНО


#DoBetterForAnimals

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Търсене