Дариосиновяване

Помощ за големи котки


ЧЕТИРИ ЛАПИ вярва, че големите котки не трябва да се държат като домашни любимци или за забавление, тъй като те са диви животни, които страдат в плен. Често те прекарват живота си при недостатъчни условия  и лошо отглеждане, включително липса на експертна грижа,  и достатъчно движение. Подложени са на травмиращи дълги пътувания, както и прекалено строга дресировка, обучение и интензивно взаимодействие с хората. 

За съжаление, хиляди големи котки все още живеят при много лоши условия в циркове, зоологически градини и като частна собственост. Неконтролираното развъждане причинява „излишък“ от животни, които или завършват мъртви, или (незаконно) се търгуват на неподходящи места. ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за подобряване на законовите изисквания по отношение на условията за отглеждане на животни в сертифицирани съоръжения и убежища, като изисква забрана на други форми на отглеждане в плен. 

Намирането  на решения за спасяването на нежелани и незаконно отглеждани в плен големи котки играе решаваща роля в нашата работа, в направлението за дивата природа. Създадените от ЧЕТИРИ ЛАПИ убежища за големи котки и съвместната ни работа с други организации в тези центрове предлагат на спасените, нов шанс за живот и дом,  подходящ за съответните видове.

посетете нашето убежище за големи котки "LIONSROCK"

в Южна Африка

към сайта

Търсене