Дариосиновяване
Кокошки на клетъчно отглеждане

75% от българските граждани смятат, че ЕС трябва да преразпредели земеделските фондове, за да подпомогне прехода към селско стопанство без клетки

София, 09.12.2020 г.

9.12.2020

Проучване за нагласите на гражданите на ЕС относно клетъчното отглеждане на животни в селското стопанство, реализирано от YouGov Plc, член на Британския социологически съвет, и инициирано от Compassion in World Farming в партньорство с „Четири лапи“, показва ясно, че голяма част от попитаните европейци намират използването на клетки за отглеждане на селскостопански животни за жестоко и биха подкрепили забраната му.

В изследването, проведено онлайн между 8 септември и 5 октомври 2020 г., са взели участие 22 264 възрастни от 27те държави-членки на ЕС, включително България.  

В България са анкетирани 1003 души, като резултатите са представителни за всички пълнолетни граждани в страната. В унисон с общата тенденция за всички държави членки, и в България мнозинството (58%) от респондентите са съгласни, че използването на клетки в селското стопанство е жестоко спрямо отглежданите животни, а 52% не го намират за приемливо .    

Повече от половината (55%) от анкетираните пълнолетни в България биха подкрепили забраната за отглеждане на селскостопански животни в клетки. За 45% от попитаните използването на клетки в земеделието е приемливо, но значително по-малко от тях (39%) биха се противопоставили на забраната за клетъчно отглеждане на селскостопански животни, а само 13% са категорично против такава забрана. Най-изявените поддръжници на края на клетъчното отглеждане са младите на възраст между 18 и 24 години – 68% от тях намират използването на клетки в земеделието за жестоко към животните, а 62% подкрепят забрана на клетките в селското стопанство.

Данните показват, че според по-голямата част от респондентите в ЕС, Съюзът не прави достатъчно, за да осигури хуманното отношение към всички отглеждани животни – 56%, докато 29% споделят противоположната позиция, а 16% са посочили отговор „Не знам“. От попитаните българи 48% подкрепят твърдението, че ЕС не прави достатъчно за селскостопанските животни, докато 43% не са съгласни, а 9% са посочили отговор „Не знам“.

Кокошки във ферма

Респондентите бяха помолени да прочетат тази информация

Кокошка

„В Европейския съюз (ЕС) повече от 300 милиона селскостопански животни (напр. кокошки, прасета, зайци, патици, гъски, телета и др.) се отглеждат в клетки, за да се послужат за храна. Някои хора твърдят, че затварянето и ограничаването на естественото им движение, причинено от клетките, не е оправдано. Други хора твърдят, че клетките са необходими за икономия в земеделието, тъй като позволяват да се отглежда голям брой животни. "

Според Магдалена Пенева, ръководител на отдел „Програми“ в българския офис на „Четири лапи“, резултатите от проучването кореспондират с успеха на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, която получи подкрепа от близо 1.4 милиона граждани на Европейския съюз, както и от над 170 неправителствени организации от цяла Европа: „По време на Европейската гражданска инициатива видяхме, че хората в България са разтревожени от начина на отглеждане на селскостопанските животни. Надяваме се, че тази нагласа ще се отрази възможно най-скоро в политики за подобряване на начина на отглеждане на милионите кокошки, свине, пъдпъдъци, зайци и други животни, отглеждани всяка година във фермите в Европа.“

Предстоящата стратегия „От фермата до трапезата“, както и новият програмен период на Общата селскостопанска политика могат да помогнат за реализирането на желанието на голямата част от европейците за по-приемливо и по-малко жестоко отглеждане на селскостопанските животни.

Според регистрите на Българската агенция по безопасност на храните, в момента капацитетът на фермите в България позволява едва една трета от около 5 милиона и 600 хиляди кокошки да се отглеждат в алтернативни системи в условия, които не затрудняват движението им. Ситуацията в България е сравнима с тази в някои от останалите европейски страни, а други са приели забрани за отглеждането на кокошки в клетки. Последната от страните, приели забрана, за да осигурят по-хуманно отглеждане на животните, е Чехия.

Кокошки на полето

За редактора:

Всички цифри, освен ако не е посочено друго, са от YouGov Plc. Общият размер на извадката за България е 1003 възрастни. Теренната работа беше извършена между 17 и 28 септември 2020 г. Проучването беше проведено онлайн. Цифрите са претеглени и са представителни за всички възрастни в България (на възраст над 18 години).

„Четири лапи" е международна неправителствена организация за защита на животните с централа във Виена, Австрия и представителства в 15 страни, сред които и България. Организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез последователни кампании и проекти. У нас организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки край гр.Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо и с дейностите си в помощ на бездомните животни, като за последните 10 години организацията е помогнала на над 30 хиляди кучета и котки от цялата страна чрез кастрация, лечение и  намиране на дом.

Търсене