Дариосиновяване
cows-field-trees-mountains

Египет и Турция: Истински рай за туристите – освен по отношение на говеждото

ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива жестока практика на клане и липса на хигиена в производството на говеждо.

14.2.2012

ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива измъчване на животни и липса на хигиена в производството на говеждо в Египет и Турция поради архаичните практики на клане в двете държави. Според записа, видян от организацията за защита на животните, тези практики са не само изключително жестоки, но и не отговарят на международните стандарти.

Следователно, яденето на говеждо в тези две популярни туристически дестинации се смята за риск, предупреждават от ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Материалът първоначално е изпратен до организация Състрадание към селскостопанските животни (CIWF), която го препраща до ЧЕТИРИ ЛАПИ. Методите, които се прилагат във видеоклипа, се смятат за обичайни и показват ужасяващи сцени: Крави са пребивани до смърт или намушквани във врата, вместо през гърлото, така че им отнема няколко минути да умрат.

Друго бременно животно бива изкормено, докато още е в съзнание, и от корема му се издърпва телето; след това и то бива заклано.

„Тези практики очевидно са нарушение на стандартите, които Световната организация за здравеопазване на животните е поставила за клането на животни, и които са подписани от Египет и Турция”.

критикува Хелмут Дунглер, главен изпълнителен директор и основател на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

В тази връзка ЧЕТИРИ ЛАПИ ще подкрепи инициативата на CIWF, като изпрати информационно писмо до Държавните комисии по туризъм на Египет и Турция, с което ще изиска от тях да се обърнат към властите в страната си по този въпрос.

Още през 2009г. Световната банка изтъкна в свой доклад сериозните проблеми в сферата на защита на животните, както и изключително нехигиеничните условия в кланиците в Египет и Турция.

Докладът критикуваше и липсата или непълнотата на проверките от ветеринарен персонал или опитни инспектори на месо.

Това, според Световната банка, създава значителен риск за потребителите. За съжаление, до този момент Световната банка не е предприела действия.  

„По-добрата защита на животните означава и по-добра хранителна хигиена”. „Този въпрос е от голям интерес за всички туристи, които посещават Египет и Турция. Те трябва да знаят, че яденето на говеждо там представлява риск и вероятността е голяма, това месо да не е било произведено по западните стандарти.”

казва Хелмут Дунглер

Търсене