dog-cage-sad-face

Петиция против Узаконяването на избиване на здрави животни 

2016-03-28 - Всички искания в Петицията са постигнати

28.12.2015

Депутатите взеха предвид протестите на НПО и гражданите на България, подписали Петицията и след второ четене в Народното събрание текстовете за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност звучат доста по-разумно.

Отпадна възможността да се избиват здрави животни във ферми, приюти, зоопаркове, развъдници и зоомагазини. В текста депутатите подкрепиха уточнението, че само при груби и системни нарушения на ветеринарномедицинските изисквания при животни, от които се добиват суповини и храни, довели до непосредствена опасност за здравето на хора или животни, ще могат да се прилагат тези крайни мерки.

Отпада предложената безсмислена и неработеща мярка (чл.177, т.5 и т.6) за разхождане на кучетата задължително с повод, който се държи от придружител, отпадат и предложените за това глоби.

Въвежда се задължителна идентификация на кучетата с микрочип и въвеждането му в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която играе ролята на национален регистър на домашните любемци.

 Заедно с това отпада възможността да се идентифицира кучето с татуировка, като собствениците на кучета с татуировка, са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на ЗВД да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.

2015-12-01

Приетите набързо на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са необмислени и отварят вратичка за умъртвяването на здрави животни във всички видове животновъдни обекти при констатиране дори на административни нарушения, алармират от българския офис на „Четири лапи“. 

Макар промените да са мотивирани от желанието за ограничаване на разпространението на болести и за повишаване на контрола върху собствениците на селскостопански животни и домашни кучета, част от текстовете ще бъдат неприложими, други са открито в полза на частни интереси, а като цяло се наблюдава сериозно отстъпление от принципите за хуманно отношение към животните.

 В предложените изменения ясно личи нежеланието и неспособността на законодателната и изпълнителната власти да се справят с посочените наболели проблеми.

„Промените бяха изготвени по скандален начин – на тъмно, без участието на организации за защита на животните, съсловни и браншови организации. Не са отчетени и изпратените до Министерство на земеделието и храните становища“. „Текстовете по никакъв начин не отговарят на спешната нужда от мерки за контрол върху търговията, развъждането, придвижването и отглеждането на селскостопански животни и животни компаньони, тъй като за пореден път са фокусирани върху последиците, а не върху източниците на проблемите. Ако бъдат приети, ще се създаде предпоставка за масово избиване на хиляди здрави животни без това да доведе до някакъв съществен резултат при ограничаване на разпространението на заболявания.“

обяснява д-р Марина Иванова, директор за България на „Четири лапи“

Според експертите на най-голямата организация за защита на животните у нас, ключов в разглежданите текстове е чл. 138, който създава ред и процедура за умъртвяване на животните на място в даден животновъден обект в случаите на нарушения на ветеринарномедицинските изисквания.

Предложената процедура е неясна, неточна, разтеглива, недостатъчно обоснована и даваща възможност за субективизъм при преценката.

От „Четири лапи“ на няколко пъти са настоявали за среща с Министъра на земеделието и храните, на които да обсъдят ситуацията и да работят за намиране на най-доброто решение, но такава мълчаливо е отказана.

През последните 1-2 години се забелязва ясна тенденция на пренебрежение на хуманното отношение към животните в структурите на земеделското министерство. „Без обяснение бяха отстранени доказани експерти, все по трудно е да се води диалог с администрацията, приеха се промени в подзаконови нормативни актове, които са в явно противоречие с принципите на хуманно отношение. За нас това е ясен знак, че министерството се връща в политиката си 10-20 години назад.“

Д-р Иванова споделя притеснението си

Пакетът промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност предвижда също така и несъразмерно високи санкции за извеждането на кучета без повод, без да е ясно каква цел се преследва с тази мярка. Същевременно, за пореден път няма да бъде разгледана възможността за въвеждане на задължително чипиране на всички кучета, както и на по-строг контрол върху търговията с четириногите.

„Макар и за децата вече да е ясно, че безконтролното развъждане, търговия и отглеждане на кучета и котки е основната причина за наличието на бездомни животни по улиците, от правителството и парламента отказват и да чуят за въвеждане на мерки за ефективен котртол“. „Основните източници на нови и нови изоставени животни са непрофесионалните развъждачи и ловците, но въпреки това точно те ще продължават да се ползват с привилегии. За нас няма съмнение, че това се прави нарочно като по този начин за пореден път се защитават лични и корпоративни интереси за сметка на общественото благо.“

споделя е д-р Иванова

От „Четири лапи“ вече са изпратили свое становище до членовете на Комисията по земеделието и храните към 43-ото Народно събрание, с което настояват текстовете да бъдат преразгледани и прецизирани. От организацията са изявили желание техни експерти да присъстват на следващо заседание на комисията, на която ще бъдат обсъждани промените.

Изразете своя протест като изпратите имейли на:

Комисия по земеделие и храни към 43-о Народно събрание: zem412@parliament.bg

Поотделно до всеки един от членовете на комисията:

rumen.hristov@parliament.bg ivan.stankov@parliament.bg svetla.piralkova@parliament.bg Ferihan.Ahmedova@parliament.bg tsveta.karayancheva@parliament.bg altimir.adamov@parliament.bg ventsislav.kaymakanov@parliament.bg georgi.andonov@parliament.bg georgi.bojinov@parliament.bg dimitar.gechev@parliament.bg dobrin.danev@parliament.bg zhivko.martinov@parliament.bg kalina.balabanova@parliament.bg mariya.belova@parliament.bg nikola.hadzhiyski@parliament.bg petar.h.petrov@parliament.bg rumen.zhelev@parliament.bg roumen.iontchev@parliament.bg saliha.emin@parliament.bg sultanka.petrova@parliament.bg

Търсене