cat-stone

програма за Кастрация на бездомни котки в София 

Близо 20 000 котки са кастрирани от „Четири лапи“ в София за последните 10 години 

1.7.2020

Докато според официалните проучвания броят на бездомните кучета в София намалява с всяка изминала година, този на уличните и дворни котки остава неизвестен и дори основателно се предполага, че се увеличава. Благодарение на усилията на „Четири лапи“, Столична община и неправителствените организации и на метода "кастрирай, ваксинирай и върни", за 10 години броят на бездомните кучета в София е намалял повече от 3 пъти. Какво обаче се случва с котките?

С намаляване на кучетата се забелязва увеличаване на бездомните котки, което е нормално, тъй като и двата вида използват едни и същи ресурси на средата – храна, вода и подслон. За разлика от кучетата, котките са много по-приспособими към условията на средата. Те също се възпроизвеждат много по-бързо: само за 10 години една некастрирана женска котка и нейното поколение може да бъдат причината за появата на близо 50 000 котета, повечето от които в първите месеци от своя нелек живот стават жертва на жестокост, инциденти, болести или борба за територия.

Притеснени от тази тенденция, още през 2011 г. „Четири лапи“ стартира проект за безплатна кастрация на столичните безстопанствени котки, който е активен и до днес. Програмата за кастрация на столичните бездомни котки се реализира в партньорство с част от най-големите ветеринарни клиники в града. Благодарение на този проект за последните 10 години в София вече са кастрирани над 9 531 писани, като към тях трябва да се прибавят и 9 206 котки, кастрирани в клиниката ни в Банкя от 2013 г. до края на март 2020 г.  

Очаква се общият им брой до края на 2020г да надвиши 20 000, като по този начин е предотвратена появата на стотици хиляди нежелани котета.
 

"За 10 години поколението на само една некастрирана котка може да достигне близо 50 000 животни."


Всеки, който се грижи за бездомно или дворно коте, може да се възползва от програмата за кастрация, като заяви и вземе ваучер от „Четири лапи“ и запише час за манипулацията в някоя от партньорските ни клиники. След предоставяне на ваучера в клиниката, операцията не се заплаща, а разходите се покриват от „Четири лапи“. За годините откакто програмата съществува, от нея са се възползвали стотици доброволци и активни граждани. 

Талоните включват освен кастрация и задължителните за всяко домашно животно годишни ваксинации - обезпаразитяване и ваксина против бяс. За да бъде разпозната, всяка кастрирана по програмата ни котка ще бъде маркирана с поставяне на татуиран номер от вътрешната страна на едното ухо и изрязване на връхчето на другото. Така остава видимо отдалеч, че животното е кастрирано. Годишно организацията раздава  по около 1200 талона за безплатни кастрации и ще продължи да работи по тази програма и занапред. 

Какво включва талонът от четири лапи?

Всеки раздаден през кампанията талон обхваща следните манипулации:

  •  Извършване на безплатна кастрация след предварително записан час.
  •  Клиничен престой от 24 ч. след операцията
  • Ваксинация срещу бяс
  • Вътрешно и външно обезпаразитяване.

ОБЩИ ПРАВИЛА

 

1. Проектът е за безплатна кастрация САМО НА БЕЗДОМНИ КОТКИ, които по правило не получават ветеринарномедицински грижи на улицата. Домашни или бивши бездомни, но вече прибрани вкъщи животни, не влизат в това число, тъй като за тях би трябвало да се погрижат собствениците им.

 

2. Един талон дава възможност за безплатна кастрация на една мъжка или женска котка. Талонът е валиден само в клиниките, които са партньори на Фондация „Четири лапи“. Списък на клиниките можете да получите в офиса на фондацията или да намерите в уеб сайта на Фондацията.

 

3. Талонът за кастрация на бездомна котка не може да бъде продаван или разменян срещу други ветеринарномедицински услуги. Партниращите на Фондация "Четири лапи" клиники имат право да откажат да приемат талона, когато той не е представен от лицето, на което е издаден.

 

4. Талонът покрива разходите за операцията, както и ваксинация против бяс, вътрешно обезпаразитяване и постоперативен престой в клиниката от 24 ч. По-дълъг постоперативен престой може да бъде уговорен на място в клиниката, но той не се покрива от "Четири лапи"

 

5. Всяка обработена по проекта котка се маркира с ТАТУИРОВКА с номер (идентичен с този на талона) на едното ухо и ХОРИЗОНТАЛНО СРЯЗАНО ВРЪХЧЕ НА ДРУГОТО УХО. Това позволява отдалече да се вижда, че животното е кастрирано, както и то да бъде идентифицирано по номера си.

 

6. Талоните се заявяват онлайн в специално изработена платформа на сайта на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ. Получават се САМО ЛИЧНО срещу предоставяне на три имена и подпис. С това лицето се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Фондация "Четири лапи" с цел осъществяване на контакт във връзка кастрираното животно. Тази информация е необходима с цел проследяване на талоните и по-добра отчетност. Фондация „Четири лапи“ е регистрирана за работа с

 

лични данни и служител на организацията може да поиска да представите документ за самоличност.

 

7. На едно лице се издават максимум ДО 2 (ДВА) ТАЛОНА за безплатна кастрация на бездомни котки.

 

8. Талони не се издават на името на хора, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, в т.ч. служители на Фондация „Четири лапи“ и на клиниките, участващи в проекта.

 

9. Талони не се издават след вече направена кастрация.

 

10. Талоните са със срок на валидност предварително обявен за конкретната кампания, в която са издадени. Фондация „Четири лапи“ има правото да ги анулира след изтичането и . Талонът може да бъде анулиран и при съмнение за злоупотреба .

 

11. Партниращите на Фондация "Четири лапи" клиники имат право да откажат кастрация на котки, които са домашни, или чието физиологично състояние не позволява извършването на операция.

 

12. С подписа си и получаването на талоните за безплатна кастрация, Вие се съгласявате да спазвате общите правила на проекта.

Author

Подкрепете провеждането на кастрационната ни програма! 

За да можем да провеждаме по-мащабни програми всяка година, ни е необходима вашата помощ! Чрез дарения можете да подкрепите дейността ни по този проект. 

За да направим съпоставка, 10 000 лв. са необходими за кастрацията на около 400 котки, с които да покрият разходите за консумативи и медикаменти за операциите, а през проекта минават над 1200 писани годишно. За нас е изключително важно да не спираме програмата, защото ефективността на метода „кастрирай, ваксинирай и върни“ зависи от постоянната и масова кастрация на колкото се може повече бездомни животни. 

подкрепете програмата ни!


За 10 години поколението на само една некастрирана котка може да достигне близо 50 000 котета.

Сподели сега

Търсене