ЧЕТИРИ ЛАПИ и Община Кюстендил организират поредна кастрационна кампания за бездомни животни 

През 2019г. се проведе двуседмична кампания  за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета и котки на територията на общината.

17.4.2020

Двуседмична кампания  за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени кучета и котки се проведе в Кюстендил за периода 15 – 31 юли 2019г. Кампанията е поредното съвместно усилие на „Четири лапи“ и Община Кюстендил за намаляване на популацията от улични животни по хуманен и ефективен начин.  

Екип от двама ветеринарни лекари, един ветеринарен техник и двама хващачи на животни работи в общинския приют на областния град, като усилията на неправителствената организация са насочени към животните в селата около града и в индустриалната зона.  
 

В кампанията бяха обработвани и животни на социално слаби жители на общината, като това се осъществяваше с предварителни записвания до организацията. Предвидено бе да бъдат обработени около 200 кучета и 50 котки. 

Бездомните кучета, преминали през програмата, са обозначени с ушна марка, а котките с татуировка от вътрешната страна на едното ухо и изрязване на връхчето на другото ухо. На кучетата бе поставен и микрочип, данните от който се въвеждат в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. 

Тази кампания е четвърто посещение на екипа на „Четири лапи“ в Града на черешите. При предишните съвместни кампании през 2010, 2012 и 2016 г. бяха обработени общо 709 кучета и 60 котки. Съвместната работа с Община Кюстендил е част от стратегическите цели на българския клон на международната организация за защита на животните „Четири лапи“ за подпомагане на усилията на местната власт у нас за прилагане на мерки за овладяване на популацията на бездомните животни.


Чрез подобни дългогодишни партньорства е възможно да се проследяват резултатите от метода на масова кастрация като най-ефективен и хуманен начин за контрол върху популацията от безстопанствени животни, както и да се правят разяснителни и информационни кампании за населението. 

Доказателство за отговорния подход на Община Кюстендил е и приетата през м. май 2019г. нова общинска програма, която е синхронизирана с Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България от м. март 2019. 

Разберете защо кастрационните програми са важни: (линк)

подкрепете проектите ни

Хиляди бездомни животни се нуждаят от тях

Сподели сега

Търсене