white puppy

СИГНАЛИЗИРАЙ!ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПРЕМ ПРОЯВИТЕ НА НЕХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИ 

Ако станете непосредствен свидетел на проява на насилие над животно, нехуманно отношение или други незаконни прояви, засягащи животни, подайте сигнал към компетентните органи

12.3.2023

Проявата на жестокост и нехуманно отношение към животни са забранени със Закона за защита на животните. Въпреки това, ежедневно десетки диви, селскостопански, бездомни и домашни животни стават жертва на насилие и закононарушения. Повечето хора, които измъчват животни, са склонни да повторят това. Единственият начин те да бъдат спрени е, ако бъдат наказани и/или санкционирани за престъплението и/или нарушението, което са извършили. 

dog in the bushes

ЗАЩО ДА ПОДАМ СИГНАЛ? 

Icon micro

Неправителствените организации като ЧЕТИРИ ЛАПИ нямат законови правомощия, ето защо Вашите действия са от значение.

важно при подаването на сигнал:

  • Потърсете съдействие от компетентните органи - Областните Дирекции на Министерството на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и териториалните ѝ структури, Регионалните инспекции по околна среда и води и Органите на местната власт. Неправителствените организации като ЧЕТИРИ ЛАПИ нямат законови правомощия за намеса при такива случаи и затова правилната стъпка, ако станете свидетел на жестокост и нехуманно отношение към животни, е да се търси съдействие от  съответните компетентни органи.
  • Бъдете точни и изчерпателни в сигнала си. Компетентните органи получават стотици нови сигнали ежедневно, често обаче те не са придружени с достатъчно подробна информация, или съдържат неясни или подвеждащи факти, така тяхното проследяване става много трудно, а понякога – и невъзможно.
  • От ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчваме, винаги когато изпращате сигнал, той да бъде придружен с възможно най-пълна и детайлна информация относно събитието, данни за неговия извършител, местоположение и всичко друго, което би улеснило процеса по проследяване и проверка на сигнала.
  • За да Ви улесним в писането и подаването на жалби, ние изготвихме образец на жалба с указания за подаване, която Вие само трябва да попълните. В края на този материал можете да свалите образеца. 

Ето как можете да реагирате в различните ситуации:

Кликнете и прочетете подробна информация

Насилие над животни и организиране на боеве с животни 

Насилието над гръбначни животни, се определя като престъпление от българското законодателство. Към това число спадат всички прояви на жестокост, които причиняват тежко или трайно увреждане, или водят до противозаконно причинена смърт. Като престъпление се определя и организирането или участието в провеждането на боеве с животни, както и тяхното отглеждане и трениране с тази цел. Тези престъпни деяния се разследват от органите на МВР и Прокуратурата на Република България.  

Ако станете непосредствен свидетел на някоя от посочените ситуации, моля подайте незабавно сигнал на тел. 112 или се свържете с най-близкото териториално поделение на МВР, където е добре да се подаде  и писмена жалба.  

Нехуманно отношение към животни 

Съгласно българското законодателство, за нехуманно отношение към животно се смята причиняване на болка или страдание на животното или предизвикване на силен страх. Лошите условия на отглеждане на животни, включително във ферми, развъдници и приюти за безстопанствени животни, както и незаконното развъждане и търговия с домашни любимци се считат за проява на нехуманно отношение към животните.  

В случай, че станете свидетел на проява на нехуманно отношение към животно, молим: подайте писмен сигнал към съответната областна структура на Българска агенция по безопасност на храните, която е контролен орган за спазването и прилагането на закона. Тук може да откриете списък на областните дирекции по безопасност на храните. 

Случаи на нападение от домашно животно  

При случаи на нападение от домашно животно към човек, вследствие на което е причинена средна или тежка телесна повреда на човека, сигнал  се подава на тел. 112 или към най-близкото териториално поделение на МВР. 

Случаи с диви животни 

За всички въпроси и сигнали (животни в беда, пострадали животни, както и лоши условия на отглеждане), свързани с диви животни, включително отглеждани в зоопаркове и неправомерно от частни лица, потърсете информация и съдействие от съответната Регионална инспекция по околна среда и води.  

Съветваме Ви винаги да подавате своите сигнали в писмена форма, с изискване за входиране и получаване на входящ номер. 

Случаи със селскостопански животни 

Ако станете свидетели на или имате информация за прилагането на нехуманни практики при развъждането, отглеждането или транспортирането на селскостопански животни, трябва да подадете писмен сигнал към Областната дирекция на БАБХ, спрямо областта, на чиято територия се намират животните. 

Случаи с бездомни животни 

Ако станете свидетел на случай на изоставяне на животно, писмен сигнал трябва да се подаде към органите на местната власт за съответната община, на чиято територия се намира животното.   

Органите на местната власт осъществяват контрол при изоставяне на животни на територията на общината, както и за спазване изискванията за защита на животните в приютите на територията на съответната община. 

Образец на жалба

Образец на жалба

образец с указания за подаване

Сподели сега

Търсене