puppies

Договор за покупка на кученце - какво да съдържа той? 

ЧЕТИРИ ЛАПИ Ви съветва как да се застраховате, когато купувате кученце

29.6.2023

Международната ни организация насърчава осиновяването на домашни любимци. Ако все пак сте решили да закупите такъв обаче, има някои важни моменти, за които трябва да внимавате. Покупката на кученце е важно и отговорно решение, което изисква предварителна подготовка, затова ЧЕТИРИ ЛАПИ Ви съветва как да се застраховате, когато настъпи този момент.  Едно от ключовите средства за това е съставянето на договор за покупка на домашен любимец. 

Винаги сме наблягали върху рисковете на онлайн търговията с кученца и сме давали насоки как да се предпазите от тях и да изберете законен и отговорен развъдник, осигуряващ подходящи условия за отглеждане на животните, от който да си вземете домашен любимец. 

Ако сте в процес на купуване на кученце, но въпреки това все още не сте успели да се запознаете с нашите материали по темата, можете да го направите чрез нашата настояща информационна кампания „Малко. Бързо. Болно.“, чиято крайна цел е предпазване на всички бъдещи стопани от капаните на  незаконната търговия с кученца.   

Dog Winnie in Da Nang, Vietnam

Как разбираме, че е време за следващата стъпка? 

 • вече сте стигнали до етапа, в който сте намерили законен, отговорен и регистриран развъдник, от който да си вземете куче;  
 • направили сте поне едно посещение на място, за да се убедите, че всичко е така, както е било първоначално представено в обявата;  
 • Вашият опашатко има всички необходими документи, поставени ваксини и извършени задължителни здравни процедури; 
 • както и навършената възраст преди покупката е минимум 8 седмици, 

Ако тези стъпки са изпълнени, то значи, че е настъпил моментът, в който да купите своето кученце и да го отведете в неговия нов, постоянен дом.  

Какво да съдържа един примерен договор?

В България голяма част от случаите наподобен тип покупка  се случва неформално и без необходимата документация, ето защо от ЧЕТИРИ ЛАПИ Ви съветваме винаги да настоявате да имате подписан договор с продавача, придружаващ покупката на кученцето. 

Макар съдържанието и вариантите на договори за покупко-продажба да могат да варират в  голяма степен спрямо българското законодателство, един такъв документ, удостоверяващ покупката на кученце, защитава правата едновременно на купувача и на продавача и задължително трябва да съдържа следната информация:   

1. Подробна и ясна идентификация на страните по договора: 

 • За КУПУВАЧА: трите имена, ЕГН/ЕНЧ, адрес; 
 • За ПРОДАВАЧА: пълно наименование на дружеството, ЕИК, регистрационен номер на развъдника, адрес на управление, както и адрес на самия обект, от който взимате кученцето, материално отговорно лице (МОЛ). 

2.Точна и ясна идентификация на кученцето за покупко-продажба: 

 • порода; 
 • възраст;  
 • пол; 
 • държава на произход;  
 • номер на микрочип;  
 • номер на Европейски паспорт за домашен любимец, както и данни за ветеринарния лекар, издал паспорта; 
 • отличителни знаци на кучето (при наличие на такива). 

3. Друга информация за кученцето, която може да не е задължителна, но е силно препоръчително да присъства:

 • Информация за поставените ваксинации и извършваните медицински прегледи и интервенции 
  (припомняме Ви, че ваксината против бяс е задължителна за всички кучета над 12 седмична възраст);  
 • Извършени процедури по обезпаразитяване 
  (вътрешно и външно);  
 • Тестове за генетични заболявания, ако такива са били правени;  
 • Номер на здравен паспорт, ако е бил издаван;  
 • Кастрационен статус на кучето;  
 • Информация за родителите 
  (дата на раждане, порода, държава на произход, номер на микрочип, имена и контакти на собственика, както и страдат ли от някакви генетични заболявания, ако са им били правени изследвания).  

4. Цена и метод на плащане

Тук е важно освен цената, да бъде опоменат и вида на документа, който ще се използва за извършеното плащане. 

5. Срокове и начин на предаване на животинчето

Важно е да се упоменат срокът за извършване на плащането, срокът за предаване на кученцето към купувача, както и придружаващите документи (като приемо-предавателен протокол, Европейски паспорт за домашен любимец, както и всички останали налични документи). 

6. Права и задължения на двете страни по договора

Точна и ясна дефиниция на правата и задълженията, както на продавача, така и на купувача, в зависимост от постигнатите между тях договорености. 

7. Обезщетения и санкции

Финансови обезщетения за изправната страна по договора и санкции за неизправната страна по договора, в случаи на разминаване между договореното и реалното.  

pet pasport

Здравословно състояние на кученцето

Напомняме Ви, че е задължение на продавача да гарантира, че кучето, което продава, е в добро здравословно състояние. Той също  гарантира, че то има всички поставени задължителни ваксини, спрямо възрастта, и са му извършени задължителните процедури по външно и вътрешно обезпаразитяване, като подобен тип декларация е препоръчително също да стои в изготвения договор.  

Dog Malcho Lea in Bankya clinic

Осинови не купувай
#adoptdontshop


ЧЕТИРИ ЛАПИ насърчава осиновяването на домашни любимци

ВИЖ ТУК

Сподели сега

Търсене