Пълно проследяване на домашните любимци


Моделното решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ за прекратяване на незаконната търговия с кучета

разбери повече
Illegal Puppy Trade

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПОКУПКАТА НА КУЧЕНЦЕ


НАУЧЕТЕ ТУК

#Търговцинаживот(ни)

Незаконната търговия с кученца е изпълнена с жестокост към животните и измами. Всяка година огромен брой кученца се отглеждат в плачевни условия, отнемат се от майките им твърде рано и се транспортират нелегално из Европа, за да се продават онлайн чрез т.нар. сайтове за обяви.

За да помогне в борбата с тази жестока търговия, ЧЕТИРИ ЛАПИ разработи „Моделно решение за пълна проследимост на онлайн търговията с кученца в Европа“, което изисква всички кученца да бъдат чипирани и регистрирани, а данните на продавача проверени, преди да могат да бъдат предлагани онлайн.
 

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Puppys in cage

Доклад за моделното решение

Прочети доклада за PETSAFE на ЧЕТИРИ ЛАПИ

прочети

Доклад за търговията в България

Проучване на ЧЕТИРИ ЛАПИ за незаконната търговия с кучета в България през 2021г.

прочети

Незаконната търговия с кучета в българия 

Как ЧЕТИРИ ЛАПИ работи за нейното прекратяване

разбери повече

За да работи правилно моделното решение, се нуждаем от силна правна рамка, контролираща онлайн търговията с домашни любимци в цяла Европа. „Законодателният акт за цифровите услуги“ (DSA) предоставя подходяща възможност за защита на домашните любимци и потребителите от онлайн незаконната търговия с кученца в ЕС, ако съответните разпоредби са включени в него. Научете повече за това как можете да подпомогнете това. Разберете повече!

Доклади на различните държави

Офисите на ЧЕТИРИ ЛАПИ в различни страни представят своя ъгъл на проблема с незаконната търговия с кучета

Puppies in a cage

България

Model Solution Report

Download
Puppies in a cage

Германия

Model Solution Report

Download
Puppies in a cage

Австрия

Model Solution Report

DOwnload
Puppies in a cage

Швейцария

Model Solution Report

Download
Puppies in a cage

франция

Model Solution Report

Download

В подкрепа на моделното решение:

Заинтересовани страни от целия ЕС вече изразиха интереса си да участват в пилотни проект за прилагане на моделното решение, включително Europetnet, регистри за домашни любимци и сайтове за обяви.

ЧЕТИРИ ЛАПИ държи връзка и с редица други заинтересовани лица, запознати с предложеното решение.

"World Small Animal Veterinary Association – WSAVA (Световната ветеринарна асоциация за дребни животни) подкрепя призивите за регулиране на онлайн търговията с кучета и котки за подобряване на благосъстоянието на животните-компаньони. Задължителната идентификация и регистрация на животни и свързването им с платформи за онлайн продажби е от решаващо значение за международната проследимост, както и за спазването на нормативните и законови изисквания. WSAVA подкрепя инициатива на ЧЕТИРИ ЛАПИ за осигуряване на пълна проследимост чрез сътрудничество с нашата глобална ветеринарна общност за обучение и подкрепа на ветеринарните лекари и обществеността по този въпрос." 

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)

„След продварителните разговори, Съветът на Европетнет желае да изрази подкрепата си за целите и подхода на моделното решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние вярваме, че сътрудничеството между онлайн платформите за класифицирани обяви и идентификационните и регистрационни бази данни чрез интегрирането на процесите им не само ще осигури по-строго регулиране на онлайн търговията с кучета, но също така ще даде възможност за проследяване на участниците и в крайна сметка ще ни помогне да извървим дългия път за изкореняване на незаконната търговия с кученца.“ 

Микел Шофенилс, Президент на Европетнет, Белгия 

„Eurogroup for Animals (Еврогрупата за животните) е единствената общоевропейска чадърна организация за хуманно отношение към животните. Ние насочваме националното влияние на всеки от нашите 66 членове в мощен глас, създавайки възможности за промяна в цяла Европа, която не може да бъде постигната индивидуално. Нашата цел е да подобрим хуманното отношение към животните възможно най-бързо, като работим заедно с институциите на ЕС за постигане на по-добро законодателство и прилаганете му. Еврогрупата за животните е допринесла за доклада на ЧЕТИРИ ЛАПИ за моделното решение и ще насърчи прилагането на очертаните идеи, като предложи ефективни и ефикасни решения на политиците и ключовите заинтересовани страни на ниво ЕС.“ 

Райнеке Хамелеърс, Директор на Eurogroup for Animals, Белгия 

"Ние сме много развълнувани от предложеното Моделно решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ. С добавянето на допълнителни слоеве от външно проверена информация към процеса на покупка и продажба на кучета онлайн, ние вярваме, че крайният потребител и неговите домашни любимци ще имат огромна полза. Dogs.ie е ангажирани с подкрепата на такава система и интегрирането на решението директно в нашата платформа" 

Пол Савидж, Главен изпълнителен директор dogs.ie, септември 2020 г.  

„Както „ Chipworks“ във Великобритания, така и „Fido“ в Ирландия имат интерес да участват в система за валидиране и проверка на регистрация в онлайн търговията. В случая и с двата регистъра сме готови да интегрираме официални регистрационни / лицензионни номера на развъдчика в настоящата структура от файлове с данни и сме разработили IT системи, които позволяват проверки на информация за валидиране на онлайн обяви. 

Финбар Хеслин, Директор на Fido (база данни за идентификация и регистрация с лиценз на правителството на Ирландия) и Директор на Chipworks (база данни за идентификация и регистрация, одобрена от правителството на Обединеното кралство), Великобритания 

„Хуманното отношение към животните и качеството на нашите реклами на пазара за животни са най-високият приоритет за нас от години: вече сме въвели редица мерки, някои от които посочват пътя и не сме уморени да продължим енергично напред в борбата срещу незаконната търговия с кученца. Следователно логичното следствие може да бъде само да следваме идеята на ЧЕТИРИ ЛАПИ за пълна проследимост в онлайн търговията с кученца и да участваме активно в нейното оформяне. Заедно с нашия партньор в алианса VDH, Verband für das Deutsche Hundewesen, следователно ще внедрим Моделното решение и по този начин ще създадем силен съюз: като пазарен лидер в сериозните онлайн трансфери на домашни любимци и като част от национална медийна група, ние също виждаме задължението да популяризираме тази тема социо-политически, да установим Моделното решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ като перспективен стандарт и да убедим политиците да ни подкрепят последователно в усилията ни срещу незаконните дейности. 

 Даниел Д'Амико, Главен изпълнителен директор на deine-tierwelt.de, Германия 

„Уебсайтът edogs, който е специализиран в онлайн търговията с кучета, с гордост обявява сътрудничеството си с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Онлайн платформата, която работи от 1 декември  2017 г., поставя акцент върху осигуряването на безопасност на онлайн пазара на кучета.  Във време на незаконна търговия с кученца и т.н. „кутрета в багажника“ за edogs е важно да можем да предложим надеждна платформа. ЧЕТИРИ ЛАПИ се ангажира да установи пълна проследимост в онлайн търговията с кученца, така че екипът на edogs се обединява с тях, за да развие това сътрудничество. Чрез моделното решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ от edogs научихме какви са възможностите да се спре незаконната търговия с кученца. Екипът на edogs е щастлив да подкрепи този проект, за да направи търговията с кучета по-безопасна.” 

Лизелоте Лафрее, edogs.de, Германия 

„Осигуряването на качествен сайт за класифицирани обяви чрез предоставяне на максимална сигурност за нашите потребители е един от приоритетите на anibis.ch. В продължение на години бяхме убедени, че просто заличаването на категорията „животни“ не е решение и това е причината, поради която провеждаме дискусии с организациите за хуманно отношение към животните, за да въведем ефективни мерки за ограничаване на незаконната търговия с кученца. От 2016 г. номерът на чипа трябва да бъде предоставен на anibis.ch, за да се публикува обява за куче, а от март 2018 г. това се отнася и за котки от чистокръвни породи. Ръчно проверяваме всеки номер на чип на уебсайта на europetnet.org. В Швейцария новата Наредба за защита на животните, която влезе в сила на 01.03.2018 г., изисква пълното име и пълният адрес на продавача да бъдат публикувани в класифицираната обява. За съжаление тези усилия са напразни, защото е невъзможно да проверим дали посочената информация е вярна. С въвеждането на автоматични проверки на верността на данните - за да се рекламират кучета - бихме могли допълнително да затрудним незаконната търговия с кученца. Anibis.ch подкрепя предложението на ЧЕТИРИ ЛАПИ и с радост предлага своята помощ като платформа за тестване.” 

Хелена Мончили, Специалист по борба с измамите в anibis.ch, Швейцария 

„Съмнителната търговия на кученца, която все по-често се случва чрез класифицирани сайтове, представлява сериозен проблем за хуманното отношение към животните в Европа и се свързва с огромно страдание на животните. За да прекрати незаконния пазар и да създаде така необходимата прозрачност, изрично подкрепяме моделното решение, представено от ЧЕТИРИ ЛАПИ. Тъй като то е свързано със съществуващото европейско законодателство и може да се възползва от вече съществуващи системи за бази данни за идентификация и регистрация на животни, неговото успешно прилагане и въвеждането на национално ниво в крайна сметка е само въпрос на политическа воля.” 

Карстен Плюкер, Федерация срещу насилието над животни, Германия 

„ANIMALDATA.COM приветства инициативата на ЧЕТИРИ ЛАПИ срещу незаконната търговия с кученца, която изисква всички развъдници и продавачи на животни да бъдат регистрирани. За да бъдем в състояние да проследим всяко животно, регистрационен номер на развъдчика или продавача трябва да бъде вписан в базата данни за идентификация и регистрация преди всеки трансфер на кученце. От ANIMALDATA.COM сме готови да изпълним съответните изисквания на Европетнет в Австрия.“ 

Д-р Херберт Мюлер, Международна база данни за идентификация, Австрия 

“The anonymous online pet trade must be banned in order to protect animals from abuse and torture. The FOUR PAWS Model Solution demonstrates how the online puppy trade can be regulated and how the legal online trade can implement binding rules that protect animals. Implementation of the Model Solution could enable complete Europe-wide traceability and transparency of the sale and purchase of animals, ultimately serving both animal welfare and human welfare.” 

Stefan Weber, Tierschutzbeauftragter der Länder, SPD Schleswig-Holstein, Germany

„От Ветеринарна асоциация за защита на животните e.V. (TVT) сме загрижени за липсата на прозрачност в международната търговия с кученца в продължение на много години. Повече от 1 300 от нашите членове, които работят като ветеринарни лекари в Германия, както и в бизнеса и научните изследвания, все повече се сблъскват с последиците от тази търговия; увеличаване на трансмисивните болести като смущения и парвовирус, тежко болни кученца се продават онлайн, без начин да се проследи техният произход, а много огорчени собственици се налага да се откажат от незаконно внесените си кучета, проявяващи поведенчески смущения. Моделното решение, предложено от ЧЕТИРИ ЛАПИ, ще осигури прозрачност и проследимост на тази търговия на европейско равнище и ще подобри както хуманното отношение към животните, така и здравето на хората и животните” 

Д-р Андреас Франзки, Председател на Ветеринарната асоциация за опазване на животните, Германия 

„Ясното идентифициране и регистрация на кучета в членски клубове е стандарт в нашата асоциация от много време. Ние участваме активно както в съюза “Arbeitsgemeinschaft Welpenhandel“, така и в мрежата „K & R” за идентификация и регистрация, за да постигнем национална регистрация на всички кучета в Германия. Измежду държавите членки на ЕС, Германия е една от трите страни, в които няма задължение на национално ниво за регистрация. За да се установят ефективни правила за контрол и ограничаване на търговията с кученца в рамките на ЕС, особено важно е да се контролира и ограничава онлайн търговията с животни. Моделното решение на ЧЕТИРИ ЛАПИ и включването на цялостна регистрация в ЕС за всички собственици на развъдници, продавачи и обекти, като приюти за животни, предоставят конкретен начин за постигане на тези цели.” 

Удо Коперник, Немски киноложки клуб, Германия 

Историята на този проект:

Проследете новините и важните моменти, относно развитието на проекта.

Какво се случи дотук? 

24 май 2022: Цюрих 

ЧЕТИРИ ЛАПИ,европейският регистър на данни за домашни любимци Европетнет,швейцарската база данни  за кучета Amicus и сайтът за онлайн обяви anibis.ch стартираха системата VeriPet в Швейцария. Собствеността на продавачите,които публикуват реклами за продажба на кучета, регистрирани в Швейцария, на anibis.ch, сега трябва да  бъде верифицирана чрез националната швейцарска база данни за микрочипове за домашни любимци Amicus, преди рекламите им да бъдат публикувани.  Повече информация можете да намерите тук.

7 април 2022: Сидни 

Джоана Рандал от ЧЕТИРИ ЛАПИ представи Моделното решение и препоръките на ЧЕТИРИ ЛАПИ  пред Комитета за развъждане и отглеждане на кученца в Нов Южен Уелс,  създаден,за да проучва и докладва за отглеждането на кученца в този щат.  Мандатът включва комисията,която разглежда разпоредбите на изменението на закона за животните-компаньони от 2021 г.  

30 март 2022: Дъблин 

Финбар Хеслин от Европетнет и Пол Савидж от сайта за класифицирани обяви dogs.ie представиха двуфакторната система  за удостоверяване на VeriPet в Съвместния комитет по земеделие, храни и мореплаване в Ирландия.Те представиха на комисията защо този вид проверка е важна както за купувача, така и за продавача и как помага да се гарантира,че правилната информация присъства в дадена онлайн реклама.

26 Август 2021

През август ирландският сайт за специализирани обяви Dogs.ie и базата данни за регистрация на кучета FIDO започнаха пилотно тестване на PetSAFE - техническата система, разработена от Europetnet и ЧЕТИРИ ЛАПИ за борба с незаконната търговия с кученца онлайн.Системата позволява на уебсайта да извършва автоматизирани проверки потвърждавайки че хората, рекламиращи куче онлайн са регистрираните развъдчици на това куче, и по този начин предотвратява анонимната продажба на животни онлайн.
Този пилотен проект ще проправи път за възможността и в други държави да бъде тествано решението PetSAFE, което пък от своя страна ще спомогне онлайн търговията с кученца да стане регулирана и безопасна.

21 Април 2021

Регламентът за здравето на животните в Европейския съюз влезе в сила през април 2021 г. Той определя правила за превенция и контрол на заболявания с животински произход /или пренасяни от животни, в това число и домашни любимци. Една от клаузите в този закон изисква всички продавачи на кучета и котки, развъдчици и хора, отговарящи за транспорта им, да регистрират своите обекти в съответния национален орган. Това законово изискване ще помогне да се създаде по-голяма прозрачност в онлайн търговията с котки и кучета.Още за работата на ЧЕТИРИ ЛАПИ в това направление - the Animal Health Law and FOUR PAWS’ Work.

Април 2021

Незаконната търговия с домашни любимци е призната от Стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност (2021-2025) като продължаващ проблем с тежки последици. (European Commission2021, Communication on the EU strategy to tackle organised crime

15 Юни 2020

Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните е одобрила насоки за потребителите и онлайн платформите. Насоките включват препоръки за публикуване в онлайн платформата както на номера на микрочипа на животното, така и на регистрационния номер на развъдчика търговец на и посочват, че „Онлайн платформите трябва, доколкото е възможно, да валидират информацията, която продавачът предоставя за рекламиране онлайн, особено по отношение на самоличността му и произхода на животното. И двете могат да бъдат проверени чрез удостоверяване на самоличност и проверки в базата данни за регистрация на домашни любимци, при условие че последната притежава надеждни данни."
 Още информация можете да откриете тук: 'Voluntary initiative on the health and welfare of pets (dogs) in trade'

Юни 2020

Доклад на международни експерти до Европейската комисия включва предложение да се потвърди и обвърже регистрацията на дадено животно за продан и проследим продавач в регистъра на домашни любимци, като задължително условие, за да се рекламира животното онлайн. Бяха включени и призиви за идентификация и регистрация на домашните любимци в цяла Европа и тяхната международна проследимост.
Още по темата тук. Докладът се основава на експертния семинар на хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз и Еврогрупата за животни „Незаконната търговия с домашни любимци: играта приключи“ от 21 април 2020 г.

Февруари 2020

Ключово решение на евродепутатите за прекратяване на незаконната търговия с кученца! Европейският парламент поиска действия от Европейската комисия за справяне с незаконната търговия с домашни любимци. С изпълнението на задължителна регистрация за всички кучета и котки може да се постигне огромен напредък в защитата на животните, вътрешния пазар на ЕС , и правата на потребителите от негативните последици на жесток търговия.
Read the FOUR PAWS press release here. Източник: www.europarl.europa.eu

Януари 2020 

Ирландия приема нов закон за защита на животните, който включва ANIMAL HEALTH AND WELFARE (SALE OR SUPPLY OF PET ANIMALS) REGULATIONS 2019: Лицата, които продават пет или повече животни годишно, трябва да регистрират себе си и своите помещения спрямо закона. Всички реклами за кучета трябва да показват номера на микрочипа на кучето, произхода на кучето и, ако е приложимо, регистрационния номер на продавача.

6 Ноември

ЧЕТИРИ ЛАПИ представи на експертна конференция ''PetSAFE' -  система за регулация на онлайн платворми за обяви в ЕС, която проверява дали кученцата, обявени за продажба в тези онлайн платформи, са регистрирани според законовите изисквания. Още за събитието можете да прочетете тук - Expert Conference: „Време за действие – задължителна идентификация и регистрация (I&R) за кучета и котки в Германия и развитие в ЕС“, Берлин.  
Link към 
PetSAFE презентацията (видеото започва от 31минута), както и до all всички презентационни видеа, направени по време на конференцията.

16 Октомври:

Офисът на ЧЕТИРИ ЛАПИ във Великобритания изпрати писмено доказателство до парламента в UK относно контрабанда на кученца и направи различни предложения, за да помогне за контролиране и регулиране на онлайн търговията с кученца

8 Октомври

Член на Europetnet представя 'PetSAFE' на политическото събитие 'The Next Political Term: "Какво стои на хоризонта пред животните?" в Брюксел

Юни 2019

Представяне на Моделното решение на Общото събрание на Europetnet.

Проучване на ЧЕТИРИ ЛАПИ за незаконната търговия на кучета в България през 2021г.

Проучване на ЧЕТИРИ ЛАПИ за незаконната търговия на кучета в България през 2021г.

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ редовно получава сигнали от купувачи, станали жертва или свидетел на незаконната търговия с кучета. За да провери размера на незаконната търговия, проблемите при продажба на кучета и до колко развъдените и предлагани кучета отговарят на българското законодателство, ЧЕТИРИ ЛАПИ инициира проверка на извадка от обявите в популярни сайтове за обяви в България. Настоящият документ представя резултатите от тази проверка.

Идентификация и регистрация в ЕС:

Много страни в Европа вече имат задължителна идентификация и регистрация (I&R) на кучета, което ни доближава още повече до постигането на пълно прилагане на нашето Моделно решение в целия ЕС. По-долу е показана карта на всички страни в ЕС, които вече имат задължителна регистрация:

Model Solution Identification and Registration in the EU Map

Външни препратки:

  • International Companion Animal Management Coalition mentioned the Model Solution as a Case Study in their “HUMANE DOG POPULATION MANAGEMENT GUIDANCE“ Report
  • Tracing the Trade: Model Solution for Full Traceability across the EU Online Puppy Trade. Article from International Companion Animal Management Coalition
Puppy

Свържете се с нас: 

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, пишете на office@four-paws.bg

Били ли сте жертва или свидетел на незаконна търговия с кучета? Свържете се с нас и споделете своята история.

Търсене