people-european-commitee

Повече Европа за животните, не по-малко

Европейският парламент гласува стратегия за защита на животните

4.7.2012

Днес, в пленарно заседание, Европейският парламент предаде своя доклад за стратегията на Европейската комисия за защита на животните. С 574 гласа на 754 члена на Европейския парламент, документът беше приет с мнозинство.

ЧЕТИРИ ЛАПИ приветства така наречения „Доклад Полсен II” и положителния вот. „След много години на интензивна политическа работа в Брюксел, ние приветстваме доклада на ЕП”. „Гласуването показва, че мнозинството от членовете на парламента приемат животните като усещащи същества. То взема предвид волята на мнозинството от европейското гражданско общество, като призовава за по-голяма загриженост за защитата на животните в Европа.”

каза Хелмут Дунглер, президент на международната организация ЧЕТИРИ ЛАПИ

Исканията на ЕП съдържат много подобрения – структурни, законови и политически. Структурните промени са необходими за по-доброто прилагане на съществуващото законодателство за защита на животните от адекватни ресурси за инспекция на ЕС.

Освен това трябва да се провеждат неочаквани проверки, както и Европейската комисия, в лицето си на защитник на законите, да получи по-широк набор от компетенции и инструменти за контролиране прилагането на закона, включително и съответната система за санкции.

 От друга страна, страните-членки следва да бъдат задължени на всеки две години да представят доклад за изпълнението на общоевропейското законодателство, касаещо защита на животните, както и стратегия за следващите години.

ЧЕТИРИ ЛАПИ приветства искането на Европейския парламент да включи животните-компаньони в общоевропейската политика за закрила на животните. Това включва искането на Европейската комисия за национални, приемливи от етична гледна точка и устойчиви програми за овладяване на популацията на котки и кучета в съответните страни-членки.

Следвайки многогодишните призиви на ЧЕТИРИ ЛАПИ, Европейският парламент гласува в подкрепа на общоевропейска задължителна система за идентифициране и регистриране на котки и кучета като основна мярка за отговорно отглеждане.

Сподели сега

Търсене