Life cattle tranport at the border

Спрете жестокия транспорт на животни 


Сменете системата, не мъчете животните!

прочетете още
Sheep inside a transport truck parked at the border

Сменете системата, не мъчете животните!


Помогнете ни да спрем транспорта на живи животни в Европа

подпишете днес

Транспорт на живи животни в Европа

Всяка година милиони животни са транспортирани на дълги разстояния между държавите членки на ЕС и до трети държави, като този процес често крие редица рискове и нередности. Това се случва и в момента.
 

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Прочетете тези факти:

Какво трябва да знаете за транспорта на живи животни в Европа?

Какви са причините животните да страдат по време на транспорта?

Основните причини са свързани с условията на транспортиране. Например, животните, предназначени за клане, често се транспортират за няколко дни дори седмици в катастрофални условия, нагъчкани в превозните средства, без почивки и достъп до вода и храна. 

Много животни претърпяват сериозни наранявания и често немалък брой умират от мъчителна смърт още по време на пътуванията. Освен това и животните, предназначени за размножаване, се транспортират и страдат от ужасяващи условия по време на тези продължителни пътувания.

При много животни, фермата или страната в която са родени е различна от тази, в която се отглеждат и колят за производство на месо, което води до няколко пътувания, които всяко от тези животноти трябва да премине през живота си.

Следните оплаквания се случват редовно по време на превоз на живи животни на дълги разстояния по пътя:

 • Превишаване на капацитета, което не позволява на животните да си почиват в нормално положение.
 • Недостатъчна височина в превозните средства, особено по време на транспорт в двуетажни камиони.
 • Разрешеното време за транспорт често е надвишено и не се извършват законово регламентираните спирания за почивка.
 • Неподходящи рампи за товарене на животните (напр. твърде стръмни или твърде хлъзгави).
 • Транспортни превозни средства, в които липсва подходящо оборудване за хранене и поене на животните (особено при транспортиране на млади неотбити животни).
 • Транспорт на негодни за транспортиране животни (болни животни и такива със счупени крайници), транспорт на бременни животни.
 • Необучени превозвачи, ниско заплащане и рисково шофиране заради гонене на срокове. 
 • Грубо боравене с животните по време на товарене и разтоварване, което води до страх и сериозни наранявания.
 • Липсващи пунктове за почивка на животните в страните извън Европейския съюз и невъзможност да се осигурят възможности почивка в законово регламентирания интервал.
 • Животните страдат от топлина и студ, много животни умират от топлинен удар или замръзват до смърт заради неспазване на температурните лимити за транспорт.

Прочетете още въпроси и отговори тук.

Защо това продължава да се случва?

Законовите разпоредби не са актуални, а инспекции често липсват. Има огромна липса на контрол и наказания. Регламент 1/2005 на ЕС за защита на животните по време на транспорт не само е непълен, но и се нарушава редовно от превозвачите. Те не винаги спазват и малкото спирания за почивка, изискани по закон в наредбата, и често надвишават максималната бройка животни натоварени на превозните средства.

Необходими са незабавни мерки и промяна в закона за защита на животните! Подпишете нашата петиция!

 

Какво прави екипът на ЧЕТИРИ ЛАПИ?

 • На европейско равнище отправяме апел за преразглеждане на незадоволителния Регламент 1/2005 на ЕС, за да се постигне по-хуманно отношение към животните и да се сложи край край на жестоките превози на дълги разстояния на живи животни.
 • Призоваваме за пълно спазване на съществуващите разпоредби като първа стъпка и последващи санкции, когато нарушенията са очевидни.
 • През 2020 г. беше обявено преразглеждане на Регламента в рамките на Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, което може да доведе до намаляване на страданието на животните по пътя и ще забрани транспорта към трети страни.

Какво сме постигнали на ниво ЕС (Европейско законодателство)?

ЧЕТИРИ ЛАПИ се ангажира да сложи край на жестокия транспорт на живи животни на дълги разстояния, чрез сътрудничество с правителства на национално, европейско и световно ниво. На ниво ЕС сегашното законодателство най-после ще бъде ревизирано! Прочетете още тук

Как вие можете да помогнете?

 • Вашите потребителски навици и избори на храна определят как индустрията се държи с животните и как биват отглеждани те. Подкрепете нашата борба срещу транспорта на живи животни като като заменяте месото и животинските продукти с алтернативи на растителна основа възможно най-често.
 • Когато купувате месо, винаги се уверете, че е от местен производител, а животното не е транспортирано на дълги разстояния.
 • Подкрепете нашата работа: ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за преразглеждане на транспортната регулация, за прекратяване на жестоките превози и изисква незабавни действия за справяне с най-наболелите проблеми, свързани с хуманното отношение към животните.

исканията на четири лапи са:

 • Прекратяване на превозите на животни на дълги разстояния
 • Забрана за износ на живи животни от Европейския съюз към трети страни
 • Забрана за транспорт до страни, които не отговарят на стандартите на Световната организация за здраве на животните (OIE)
 • Намаляване на максимално допустимата продължителност на превозите - до 8 часа (4 часа за птици)
 • Забрана за превоз на неотбити животни
 • Забрана за превоз на животни по море
 • Да не се одобряват превози, когато от планирането на транспорта е ясно, че не могат да бъдат изпълнени разпоредбите за хуманно отношение към животните по време на пътуването
 • Да не се одобряват превози на животни, когато температурите са твърде ниски или твърде високи
 • Засилване на контрола върху транспортирането на живи животни
 • Повече санкции при констатация на нарушения
 • Tранспортиране на месо вместо на живи животни
 • Собствено развъждане на животни в трети страни, вместо износ на животни за разплод от ЕС към тях.
Pigs on a truck

променете животите на милиони


Помогнете ни да спрем жестокия транспорт на животни

подпишете

новини и информация по темата:

Sheep in transport

Често задавани въпроси за транспорта с живи животни 

Тук можете да научите всичко, което трябва да знаете за транспортирането на живи животни.


More
Pig in a transport cage

Основните проблеми при транспорта на живи животни на дълги разстояния

Всяка година милиони животни са транспортирани на дълги разстояния между държавите членки на ЕС и до трети държави, като този процес често крие редица рискове и нередности.


Още

Разследване на ЧЕТИРИ ЛАПИ разкрива, че транспортът на живи животни продължава да се случва и в най-големите горещини

Крави, телета и овце пътуват с часове през България в жегите без спирка и често без възможност да пият вода по пътя. 


Още

Активисти демонстрират в Брюксел - 29 часа страдание в сърцето на Европа

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за прекратяване на транспортирането на живи животни с демонстрационни действия в Брюксел, дни преди провеждането на вота на ANIT  


Още
The European Commission Building

Публична консултация на ЕС относно законодателството за хуманно отношение към животните

Можете ли да отделите ДЕСЕТ МИНУТИ, за да помогнете на животните през следващите ДЕСЕТ ГОДИНИ? 


Още

Трагедия в морето: 2600 телета плават на два кораба, връщани от пристанище на пристанище вече над два месеца

„Това пътуване е ад за животните“: ЧЕТИРИ ЛАПИ настоява за промяна в правилата при транспорта на живи животни


Още

Сподели сега

Търсене